Galéria Matice srbskej oslavuje 175 rokov založenia. Jubilejné ocenenie získava aj FSK

Úctyhodné jubileum Galérie Matice srbskej oslávili jej zamestnanci a priatelia na slávnostnom stretnutí, na ktorom boli udelené aj špeciálne ocenenia na počesť aktívnej spolupráce.

V októbri oslávila Galéria Matice srbskej 175. výročie svojho založenia. Pri príležitosti tohto veľkého jubilea sa zhromaždeniu prihovorili: Dr. Tijana Palkovljević Bugarski, riaditeľka Galérie Matice srbskej, prof. dr. Dragan Stanić, predseda Matice srbskej, a Maja Gojković, podpredsedníčka Vlády a ministerka kultúry a informácií Srbskej republiky, ktorá je zároveň predsedníčkou Správnej rady FSK. Uviedla, že Galéria Matice srbskej patrí medzi najvýznamnejšie a najvýraznejšie múzeá v regióne a jej kontinuita svedčí o úspešnom plnení jej poslania – zachovávania národnej a kultúrnej identity.

Na slávnostnom stretnutí boli zamestnancom a priateľom inštitúcie udelené jubilejné ocenenia. Medzi ocenenými bolo aj Fórum slovanských kultúr, v rámci ktorého Galéria Matice srbskej pôsobí a šíri povedomie o špecifikách slovanského dedičstva vo všetkých oblastiach tvorby, ale najmä v oblasti kultúrneho dedičstva. Jubilejné ocenenie v mene FSK prevzala jeho riaditeľka Andreja Rihter.

Spolupráca medzi FSK a Galériou Matice srbskej sa výrazne prejavila v roku 2014, keď Galéria Matice srbskej získala prvú cenu Živa za najlepšie slovanské múzeum. V roku 2019 v konkurencii dvadsiatich piatich múzeí z dvanástich slovanských krajín získala galéria špeciálne uznanie ceny Živa za riadenie, čím bola uznaná za popredné umelecké múzeum, vyznačujúce sa početnými spoluprácami, dobrou komunikáciou, jasným poslaním a cieľmi.

Návrat hore