FSK i ICOM SEE w Pradze – krok na wspólnej drodze

Na 26. Konferencji Generalnej ICOM Forum Kultur Słowiańskich oraz Międzynarodowa Rada Muzeów Europy Południowo-Wschodniej zorganizowały posiedzenia dwóch okrągłych stołów. Tematem przewodnim były wspólne korzenie i ich znaczenie dla zapewnienia pokoju, a także zagrożenia dziedzictwa kulturowego w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna. W spotkaniu wzięło udział 50 ekspertów.

„Wydarzenia, które wspólnie przygotowaliśmy w FSK i ICOM SEE na Konferencji Generalnej ICOM są ważnym krokiem na naszej wspólnej drodze. Wierzymy, że stary kontynent i świat mogą wiele się nauczyć od Europy Południowo-Wschodniej” – powiedziała dr Andreja Rihter, dyrektor FSK oraz dodała, co stanowi wspólne przesłanie: „… wywiążmy się wszyscy z naszego zadania historycznego i etycznego. Pozostańmy ekspertami, pomagając innym zrozumieć nie tylko nasze własne, ale uniwersalne wartości. Doceniajmy nasze dziedzictwo i traktujemy je jako wspólne, a nigdy nie oblejemy tego podstawowego testu ludzkiej sprawiedliwości”.

Przy okrągłym stole poświęconym zagrożeniom dziedzictwa kulturowego, w którym uczestniczyli także eksperci z Ukrainy oraz Bośni i Hercegowiny, na pierwszym planie figurowała wojna. Zgromadzeni rozmawiali o ochronie zbiorów i obiektów, a także o interpretacji zmian społecznych, które są pomocne w zrozumieniu, dlaczego dochodzi do konfliktów wojennych.

Jednym z głównych tematów tegorocznej Konferencji Generalnej, która podkreśla potęgę muzeów, zwrócono również uwagę na to, że jednym z ważniejszych zadań muzeologów ostatnich trzydziestu lat było pokazanie światu, że dziedzictwo i historia nie są czymś starym i pradawnym – wręcz przeciwnie, świadczą o nowoczesności.

Gospodarzem spotkania wprowadzającego członków ICOM SEE i FSK było czeskie Narodowe Muzeum Rolnictwa. Do zgromadzonych przemówił dyrektor, Zdeněk Novák, a także ambasador Republiki Słowenii w Pradze, Tanja Strniša. W programie kulturalnym wystąpiła czeska sopranistka Markéta Fassati.

Scroll to Top