V záhrade vily Zlatica o šašoch a žalobabách

Vo Fóre slovanských kultúr pokračujú cyklom podujatí s názvom Živá vila. Na záhrade vily spolu so združením Cesta spisovateliek usporiadali úvodné podujatie 11. medzinárodného prekladateľského seminára slovinskej literatúry, ktoré organizovala Slovinská asociácia literárnych prekladateľov.

Používanie nespisovného jazyka v pôvodnej literatúre často predstavuje ťažký prekladateľský oriešok a určite patrí k najdiskutabilnejším prekladateľským témam. To bola aj téma diskusie na úvodnom podujatí 11. medzinárodného prekladateľského seminára slovinskej literatúry. O hovorovom jazyku v literárnom preklade diskutovali renomované a ocenené prekladateľky Saša Jerele, dr. Simona Škrabec a dr. Đurđa Strsoglavec.

Udalosť sa konala na záhrade Hribarovej Vily Zlatica, kde má svoje nové sídlo medzinárodná inštitúcia Fórum slovanských kultúr. Riaditeľka Fóra dr. Andreja Rihter pri tejto príležitosti uviedla, že FSK je založené na slovanskej jazykovej rozmanitosti a že napriek jazykovej podobnosti sú prekladatelia stále veľmi potrební, predovšetkým v úlohe kultúrnych a jazykových mediátorov, diplomatov a staviteľov mostov. Zároveň predstavila edíciu Sto slovanských románov, projekt FSK s najdlhšou tradíciou, v rámci ktorého prebieha pestrá výmena myšlienok, ľudí a organizujú sa rôzne podujatia. Ďalej predstavila aj medzinárodné združenie Cesta spisovateliek (sídlo združenia je tiež vo Vile Zlatica), ktoré propaguje a predstavuje prácu a životy ženských literárnych autoriek zo začiatku 20. storočia, keď ich snahy byť vypočutými sprevádzal boj o základné občianske a politické práva.

Beseda v rámci cyklu Živá vila na záhrade Hribarovej Vily Zlatica bola súčasne úvodným podujatím k 11. medzinárodnému prekladateľskému semináru slovinskej literatúry, ktorý slávnostne otvoril dr. Dimitrij Rupel, vykonávajúci funkciu riaditeľa Verejnej knižnej agentúry Slovinskej republiky, dr. Andreja Rihter, riaditeľka Fóra slovanských kultúr, a Tanja Petrič, predsedníčka Slovinskej asociácie literárnych prekladateľov a vedúca seminára.

Foto: Nina Medved

Návrat hore