O pajacach i zrzędach w ogrodzie willi Zlatica

Trwa cykl wydarzeń „Żywa Willa” organizowanych przez Forum Kultur Słowiańskich. Tym razem w ogrodzie willi Zlatica przy udziale Stowarzyszenia „Szlak Pisarek” odbyło się pierwsze wydarzenie w ramach XI Międzynarodowego Seminarium Tłumaczy Literatury Słoweńskiej, organizowanego przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury Słowenii.

Użycie języka nieliterackiego w oryginalnych utworach literatury pięknej często stanowi szczególne wyzwanie dla tłumacza i jest z pewnością jednym z najbardziej dyskusyjnych tematów przekładowych. Dlatego właśnie temat ten został motywem przewodnim pierwszego wydarzenia w ramach XI Międzynarodowego Seminarium Tłumaczy Literatury Słoweńskiej. O języku potocznym w przekładzie literackim dyskutowały znane i wielokrotnie nagrodzone tłumaczki Saša Jerele, dr Simona Škrabec i dr Đurđa Strsoglavec.

Wydarzenie odbyło się w ogrodzie willi Iwana Hribara Zlatica, w której znajduje się nowa siedziba Forum Kultur Słowiańskich. Przy tej okazji dyrektor instytucji dr Andreja Rihter podkreśliła, że ​​słowiańska różnorodność językowa jest jednym z fundamentów, na których opiera się FSK, a mimo podobieństwa i pokrewieństwa języków słowiańskich rolę tłumaczy jako mediatorów i ambasadorów kulturowych a architektów mostów międzykulturowych trudno przecenić. W ramach wydarzenia zaprezentowano także serię książkową „100 powieści słowiańskich”, projekt FSK o najdłuższej tradycji, wokół którego trwa ożywiona wymiana myśli, powstają nowe plany i programy. Ponadto dr Andreja Rihter przedstawiła Międzynarodowe Stowarzyszenie „Szlak pisarek”, które również ma swoją siedzibę w willi Zlatica. Celem stowarzyszenia jest prezentacja i promocja twórczości i biografii pisarek słowiańskich początku XX wieku, które poświęciły swoje życie nie tylko sztuce, lecz również walce o podstawowe prawa społeczne i polityczne.

Dyskusja w ogrodzie willi Ivana Hribara Zlatica, która odbyła się w ramach cyklu „Żywa Willa”, stała się pierwszym wydarzeniem XI Międzynarodowego Seminarium Tłumaczy Literatury Słoweńskiej, które zainaugurował dr Dimitrij Rupel, p.o. dyrektora Publicznej Agencji Książki Republiki Słowenii, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich dr Andreja Rihter oraz Tanja Petrič, przewodnicząca Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury Słowenii i kierownik seminarium.  

Zdjęcie: Nina Medved

Scroll to Top