U dvorištu Vile Zlatica o lakrdijašima i gunđalima

Forum slovenskih kultura nastavlja sa ciklusom događaja Živa vila. U dvorištu vile, zajedno sa udruženjem Ruta književnica, bio je domaćin svečanog otvaranja 11. međunarodnog seminara prevođenja slovenačke književnosti u organizaciji Društva slovenačkih književnih prevodilaca.

Upotreba neknjiževnog jezika u izvornoj literaturi često predstavlja tvrd orah u prevođenju i svakako je jedna od najrasprostranjenijih traduktoloških tema. Upravo o tome se razgovaralo na otvaranju 11. međunarodnog seminara prevođenja slovenačke književnosti. Ugledne i nagrađivane prevoditeljke Saša Jerele, dr Simona Škrabec i dr Đurđa Strsoglavec razgovarale su o razgovornom jeziku u književnom prevođenju.

Događaj je održan u dvorištu Hribarove Vile Zlatica, u kojoj se nalazi novo sjedište međunarodne fondacije Forum slovenskih kultura. Direktorka FSK-a, dr Andreja Rihter, tom prilikom je izjavila da je slovenska jezička raznolikost osnova na kojoj počiva FSK, kao i da su uprkos jezičkim sličnostima prevodioci i dalje potrebni kao kulturni i jezički posrednici, diplomate i graditelji mostova. Predstavila je i zbirku 100 slovenskih romana, projekat FSK-a sa najdužom tradicijom, u čijem okviru se odvija živa razmjena ideja i ljudi, i nižu raznovrsni događaji, a govorila je i o međunarodnom udruženju Ruta književnica (takođe sa sjedištem u Vili Zlatica), koja promoviše i predstavlja rad i život književnih stvarateljki s početka 20. vijeka, kada je potragu za umjetničkim izrazom pratila i borba za osnovna društvena i politička prava.

Razgovor u okviru ciklusa Živa vila u dvorištu Hribarove Vile Zlatica ujedno je bio i uvodni događaj 11. međunarodnog seminara prevođenja slovenačke književnosti, koji su svečano otvorili dr Dimitrij Rupel, v. d. direktora Javne agencije za knjigu Republike Slovenije, dr Andreja Rihter, direktorka Foruma slovenačkih kultura i Tanja Petrič, predsjednica Društva slovenačkih književnih prevodilaca i voditeljka seminara.

Foto: Nina Medved

Scroll to Top