Trwa cykl nagrody Živa 2020

W związku z epidemiologicznymi ograniczeniami na zwiedzanie muzeów wiosną 2021 r. jurorzy nagrody Živa byli zmuszeni do zapoznania się z kandydującymi instytucjami w trybie online. Wszystkie muzea, reprezentujące łącznie jedenaście krajów słowiańskich, wyjątkowo dobrze przygotowały się do internetowej wizyty sędziów.

W tym roku, podobnie jak wiosną 2020 roku, ze względu na ograniczenia wywołane pandemią COVID-19 członkowie jury nagrody Živa nie mogli zwiedzić na żywo muzeów biorących udział w konkursie na najlepsze słowiańskie muzeum i najlepszy pomnik kultury i przyrody z krajów słowiańskich. Dlatego od kwietnia do maja trzynastu członków jury odwiedziło i oceniło kandydatów do nagrody Živa 2020 online.

Dla każdej z dwudziestu instytucji biorących udział w konkursie przygotowano wstępny protokół wizytacji online, a ich przedstawiciele mieli możliwość zaprezentowania swoich ekspozycji i ewentualnych trudności, po czym przeprowadzono wycieczki online za pośrednictwem platformy ZOOM. Zdaniem jurorów muzea przygotowały się do ich internetowej wizyty bardzo odpowiedzialnie.

Na podstawie dokonanych w trybie online wizyt do instytucji kandydujących jury przygotowało raporty, które zostały zaprezentowane na spotkaniu online w połowie lipca. Podczas spotkania omówiono wykonaną pracę i otrzymane wrażenia, a także nagrody, które zostaną przyznane najlepszym muzeom. Ceremonia wręczenia dwóch głównych i pięciu specjalnych nagród wraz z towarzyszącą jej konferencją odbędzie się w styczniu 2022 r. w Serbii.

Scroll to Top