V ospredju nove kulturne poti kozmopolitske intelektualke

V ospredju nove kulturne poti kozmopolitske intelektualke

V Mednarodni ustanovi Forum slovanskih kultur so v okviru projekta nove kulturne poti Sveta Evrope pripravili mednarodno konferenco o pisateljicah z začetka 20. stoletja. Na njej je sodelovalo 9 znanstvenic in strokovnjakinj iz 7 držav.

Mednarodna konferenca Nova kulturna pot: pisateljice z začetka 20. stoletja je del projekta nove evropske kulturne poti Sveta Evrope, ki nastaja na pobudo in pod vodstvom Foruma slovanskih kultur. “Cilj projekta je vzpostavitev kulturne poti, ki bo dela in življenja evropskih pisateljic povezala ter občinstvu predstavila z dinamičnimi in navdihujočimi aktivnostmi ter bo obenem poglobila strokovno, kulturno in turistično raziskovanje ženske literature pa tudi lokacij in življenjskih zgodb, ki so v veliki meri prispevale k oblikovanju evropskih vrednot in današnjih družb,« je pojasnila dr. Andreja Rihter, direktorica Foruma slovanskih kultur.

Na konferenci je sodelovalo 9 znanstvenic in strokovnjakinj iz 7 držav. Med drugim jih je pozdravila slovenska akademkinja prof. dr. Alenka Šelih, sicer tudi pobudnica knjige Pozabljena polovica, posvečene pomembnim, a velikokrat pozabljenim Slovenkam. Zbrane so na znanstvenem posvetu ugotovile, da imajo pisateljice z začetka 20. stoletja veliko skupnega, nekatere pa so se med seboj tudi poznale. Niso bile samo dobre pisateljice. Šlo je za kozmopolitske intelektualke, ki so večinoma govorile več tujih jezikov, veliko potovale, se celo selile, živele za tisti čas precej nekonvencionalno in premikale meje tedanjih družbenih konvencij. Med kozmopolitske intelektualke je sodila tudi Zofka Kveder. »To je bila prednica sodobnih žensk. Njeno obzorje je bilo obzorje uspešne feministke, ki je želela imeti vse: družino, uspešno kariero …« je povedala prof. dr. Katja Mihurko Poniž.

Mednarodna konferenca je sicer potekala ob prvem srečanju članic znanstvenega sveta nove kulturne poti, ki zastopajo sedem v projekt vključenih slovanskih držav.

Scroll to Top