На фокус: нов културен маршрут, посветен на космополитната интелектуалка

Международната конференция „Нов културен маршрут: писателки от началото на 20-и век е част от проекта за нов културен маршрут на Света на Европа, възникнал по инициативата и ръководството на Форума на славянските култури. „Целта на проекта е създаването на културен маршрут, който ще свързва работата и живота на европейските писателки и ще ги представя на публиката с динамични и вдъхновяващи дейности, които същевременно ще задълбочат професионалното, културното и туристическото проучване на женската литература, а също и на местата и житейските истории, които до голяма степен са допринесли за формирането на европейските ценности и днешните общества“, поясни д-р Андрея Рихтер, директор на Форума на славянските култури.
В конференцията взеха участие 9 жени-учени и експерти от 7 страни. Наред с това те бяха приветствани от академик проф. д-р Аленка Шелих от Словения, една от инициаторите на книгата „Забравената половина“, посветена на значимите, но много често пренебрегвани словенки. По време на научното съвещание, събралите се стигнаха до заключението, че писателките от началото на 20-и век са имали много общо помежду си, някои от тях дори са се познавали. Те не са били просто добри писателки. Става дума за космополитни интелектуалки, които в повечето случаи са говорели няколко чужди езика, пътували са много, дори са се преселвали, за онова време са водели доста неконвенционален живот и са измествали границите на тогавашните обществени конвенции. Към космополитните интелектуалки принадлежи и Зофка Кведер. „Тя е предшественичка на съвременните жени. Нейният хоризонт е бил хоризонтът на успешната феминистка, която е желаела да има всичко: семейство, успешна кариера…“, сподели проф. д-р Катя Михурко Пониж.
Международната конференция се проведе на първата среща на членовете на научния съвет на новия културен маршрут, който представлява седемте славянски страни, включени в проекта.

Scroll to Top