Kosmopolitske intelektualke u fokusu nove kulturne rute

Međunarodna konferencija Nova kulturna ruta: književnice sa početka 20. vijeka dio je projekta nove evropske kulturne rute Savjeta Evrope, koja nastaje na inicijativu i pod vođstvom Foruma slovenskih kultura. „Cilj projekta je uspostavljanje kulturne rute koja će povezati rad i život evropskih književnica i predstaviti ih javnosti kroz dinamične i inspirativne aktivnosti, a ujedno i produbiti profesionalna, kulturna i turistička istraživanja ženske književnosti, kao i mjesta i životne priče koje su umnogome doprinijele formiranju evropskih vrijednosti i današnjeg društva“, objasnila je dr Andreja Rihter, direktorka Foruma slovenskih kultura.
Na konferenciji je učestvovalo 9 naučnica i stručnjakinja iz 7 zemalja. Njih je, među drugima, pozdravila slovenska akademkinja prof. dr Alenka Šelih, koja je i inicijatorka knjige Zaboravljena polovina, posvećene važnim, ali često zaboravljenim Slovenkama. Gošće su na naučnom skupu zaključile da književnice sa početka 20. vijeka imaju mnogo dodirnih tačaka, a neke su se čak i poznavale. Nisu bile samo dobre književnice. Bile su kosmopolitske intelektualke koje su uglavnom govorile više stranih jezika, puno putovale, čak se i selile, živjele prilično nekonvencionalno za to vrijeme i pomjerale granice tadašnjih društvenih konvencija. Među kosmopolitskim intelektualkama bila je i Zofka Kveder. „Ona je bila preteča savremenih žena. Njeni horizonti bili su horizonti uspješne feministkinje koja je željela da ima sve: porodicu, uspješnu karijeru…“, rekla je prof. dr Katja Mihurko Poniž.
Međunarodna konferencija se odvijala uz prvo okupljanje članica naučnog savjeta nove kulturne rute, koje zastupaju sedam slovenskih zemalja uključenih u projekat.

Scroll to Top