Космополитске интелектуалке у фокусу нове културне руте

Међународна конференција Нова културна рута: књижевнице са почетка 20. века дeо је пројекта нове европске културне руте Савета Европе, која настаје на иницијативу и под вођством Форума словенских култура. „Циљ пројекта је успостављање културне руте која ће повезати рад и живот европских књижевница и представити их јавности кроз динамичне и инспиративне активности, а уједно и продубити професионална, културна и туристичка истраживања женске књижевности, као и места и животне приче које су умногоме допринеле формирању европских вредности и данашњег друштва“, објаснила је др Андреја Рихтер, директорка Форума словенских култура.
На конференцији је учествовало 9 научница и стручњакиња из 7 земаља. Њих је, међу другима, поздравила словенска академкиња проф. др Аленка Шелих, која је и иницијаторка књиге Заборављена половина, посвећене важним, али често заборављеним Словенкама. Гошће су на научном скупу закључиле да књижевнице са почетка 20. века имају много додирних тачака, а неке су се чак и познавале. Нису биле само добре књижевнице. Биле су космополитске интелектуалке које су углавном говориле више страних језика, пуно путовале, чак се и селиле, живеле прилично неконвенционално за то време и померале границе тадашњих друштвених конвенција. Међу космополитским интелектуалкама била је и Зофка Кведер. „Она је била претеча савремених жена. Њени хоризонти били су хоризонти успешне феминисткиње која је желела да има све: породицу, успешну каријеру…“, рекла је проф. др Катја Михурко Пониж.
Међународна конференција се одвијала уз прво окупљање чланица научног савета нове културне руте, које заступају седам словенских земаља укључених у пројекат.

Scroll to Top