Kosmopolityczne intelektualistki na czele nowego szlaku kulturowego

Międzynarodowa konferencja pod tytułem „Nowy szlak kulturowy: pisarki XX wieku” jest częścią projektu nowego szlaku kulturowego Rady Europy zainicjowanego i prowadzonego przez Forum Kultur Słowiańskich. „Celem projektu jest stworzenie szlaku kulturowego przedstawiającego życie i pracę pisarek poprzez organizację dynamicznych i inspirujących wydarzeń. Ponadto nowy szlak ma ułatwić profesjonalne, kulturalne i turystyczne odkrywanie literatury, miejsc i historii z życia kobiet, które w dużej mierze przyczyniły się do kształtowania wartości europejskich i społeczeństw, jakie znamy dzisiaj” – podkreśliła dr Andreja Rihter, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich.
W konferencji wzięło udział 9 badaczek i specjalistek z 7 krajów. Uczestniczki konferencji zostały powitane przez członkinię Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki prof. Alenkę Šelih, jedną z inicjatorek powstania książki «Zapomniana połowa» (słoweń. «Pozabljena polovica») poświęconej ważnym, lecz często pomijanym Słowenkom. Podczas dyskusji zebrane badaczki doszły do wniosku, że pisarki początku XX wieku miały ze sobą wiele wspólnego, a niektóre z nich nawet znały się osobiście. Były kimś więcej niż tylko dobrymi pisarkami. Były kosmopolitycznymi intelektualistkami, które mówiły w kilku językach, dużo podróżowały, przenosiły się i prowadziły bardzo niekonwencjonalny tryb życia, a tym samym przesuwały granice norm społecznych tamtych czasów. Jedną z tych kobiet była Zofka Kveder. „Była poprzedniczką współczesnych kobiet. Jej horyzont był horyzontem prawdziwej feministki, która chciała mieć wszystko: rodzinę, udaną karierę…” – zaznaczyła prof. Katja Mihurko Poniž.
Międzynarodowa konferencja towarzyszyła pierwszemu spotkaniu komitetu naukowego nowego szlaku kulturowego, w którego skład wchodzą badaczki reprezentujące siedem krajów słowiańskich biorących udział w projekcie.

Scroll to Top