Forum slovenskih kultura ponovo izlaže u Unesku

„U Forumu slovenskih kultura ponosni smo svaki put kada uspijemo da ostvarimo svoju misiju i kada zajedničkim međudržavnim projektima imamo mogućnost da dodamo novu stranicu u poglavlje evropske istorije. Upravo je ova izložba slovenskih žena u Prvom svjetskom ratu primjer bliske saradnje“, kazala je dr Andreja Rihter, direktorka Foruma slovenskih kultura, na otvaranju šeste izložbe u sjedištu Uneska u Parizu i dodala da ovogodišnja izložba „Žene i Veliki rat“ povezuje državne arhive, muzej i fakultet iz osam slovenskih zemalja. Kroz arhivsku građu prikazane su uloge žena u Velikom ratu. Njihov rat se nije odvijao samo na ličnom, ljudskom frontu, već i na porodičnom, društvenom i emancipatorskom. Surovi rat im je odnio štošta, ali je istovremeno donio novu slobodu u borbi za ženska prava.
To je u svom obraćanju istakao i ambasador Republike Slovenije u Parizu i stalnog predstavništva Republike Slovenije pri Unesku, Andrej Slapničar: „Doprinos žena u ratu bio je toliko važan da je bio znak početka emancipacije i saradnje u budućnosti. Bez ovih žena danas ne bismo mogli da govorimo o ravnopravnosti polova“. Sanije Gulser Korat, direktorka odsjeka za ravnopravnost polova pri Unesku, naglasila je da je sadržaj izložbe usko povezan sa Uneskovom misijom, u kojoj se promoviše ravnopravnost polova i podstiče ojačavanje uloge žena u savremenom društvu.
Izložba „Žene i Veliki rat“ biće izložena u Uneskovoj palati do 15. 4. 2019. godine, kada se održava sastanak Izvršnog odbora Uneska, a zatim će je ugostiti partneri u osam slovenskih zemalja.

Scroll to Top