Člani Poti pisateljic na skupščini v polni zasedbi

Člani Združenja Pot pisateljic iz sedmih držav so se v polni zasedbi srečali na skupščini. Potrdili so organe združenja, se seznanili z dosedanjim delom in temeljnimi dokumenti ter sprejeli program dela za naslednje triletno obdobje. Prva naloga je priprava in oddaja vloge za pridobitev certifikata Kulturna pot Sveta Evrope.

Skoraj dvajset članov in članic, predstavnikov predstavnikov kulturnih in znanstvenih ustanov ter lokalnih skupnosti iz sedmih držav se je srečalo na skupščini Združenja Pot pisateljic. Potrdili so člane posvetovalnih teles združenja, znanstvenega in programskega sveta. Predsednica prvega je dr. Katja Mihurko Poniž, profesorica na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, programski svet pa vodi Tihana Turković, direktorica Ivanine hiše pravljic iz Ogulina na Hrvaškem. Zbrani so potrdili novo predsednico združenja, to je postala dr. Andreja Rihter, za častnega predsednika pa so izbrali Daliborja Domitrovića, župana hrvaškega Ogulina, mesta, ki že od vsega začetka podpira in sodeluje v projektu Pot pisateljic. V upravnem odboru je poleg predsednice še predstavnica Mestne občine Ljubljana Saša Ogrizek, kmalu pa se jima bosta pridružila še predstavnika iz Srbije in Rusije.

Člani Združenja Pot pisateljic – WWR so se seznanili tudi z dosedanjim delom ter temeljnimi dokumenti, sprejeli pa so tudi triletni program dela. Slednji vključuje aktivnosti za splošno javnost, priložnostne dogodke, turistična vodenja ter obiske in znanstvena srečanja. Poseben fokus bo na mladih – otrocih, dijakih in študentih. Zbrani so se strinjali glede prve naloge, ki trenutno čaka združenje, tj. Da za projekt, ki živi že tri leta, letos poleti oddajo vlogo za pridobitev certifikata Kulturna pot Sveta Evrope pri evropskem inštitutu za kulturne poti.

 

Scroll to Top