Članovi Rute književnica na skupštini u punom sastavu

Članovi Udruženja Ruta književnica iz sedam zemalja sastali su se na skupštini u punom sastavu. Potvrdili su organe udruženja, upoznali se sa dosadašnjim radom i osnovnim dokumentima i usvojili program rada za predstojeći trogodišnji period. Prvi zadatak je priprema i podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata Kulturna ruta Savjeta Evrope.

Gotovo dvadeset članova, predstavnika kulturnih i naučnih ustanova i lokalnih zajednica iz sedam zemalja sastalo se na Skupštini Udruženja Ruta književnica. Potvrdili su članove savjetodavnih organa udruženja, naučnog i programskog savjeta. Predsjednica prvog je dr Katja Mihurko Poniž, profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novoj Gorici, a programski savjet vodi Tihana Turković, direktorka Ivanine kuće bajke iz Ogulina. Okupljeni su potvrdili novu predsjednicu udruženja, dr Andreju Rihter, a za počasnog predsjednika izabran je Dalibor Domitrović, gradonačelnik Ogulina, grada koji od samog početka podržava projekat Rute književnica i učestvuje u njemu. Osim predsjednice, u odboru je i Saša Ogrizek, predstavnica Grada Ljubljane, a uskoro će im se pridružiti i predstavnici iz Srbije i Rusije.

Članovi Udruženja Ruta književnica (WWR) upoznali su se i sa dosadašnjim radom i osnovnim dokumentima, a usvojili su i trogodišnji program rada. Program obuhvata aktivnosti za širu javnost, povremene događaje, turističke obilaske i posjete, kao i naučne skupove. Poseban fokus biće na mladima – djeci, učenicima i studentima. Učesnici su se složili oko prvog zadatka koji već ovog ljeta čeka Udruženje – podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata Kulturna ruta Savjeta Evrope Evropskom institutu za kulturne rute za projekat koji traje već tri godine.

Scroll to Top