Posiedzenie członków Szlaku Pisarek w pełnym składzie

Odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia „Szlak Pisarek”, na którym w pełnym składzie pojawili się przedstawiciele siedmiu uczestniczących krajów. Na spotkaniu dokonano zapoznania się z wykonywaną pracą i głównymi dokumentami instytucji, zatwierdzono organy stowarzyszenia i uchwalono program działań na kolejny trzyletni okres. Pierwszym z postawionych zadań jest przygotowanie i złożenie wniosku o otrzymanie certyfikatu „Szlak Kulturowy Rady Europy”.

W posiedzeniu Stowarzyszenia „Szlak Pisarek” wzięło udział około dwudziestu osób: przedstawiciele instytucji kulturalnych i naukowych oraz społeczności lokalnych z siedmiu krajów. W ramach spotkania zatwierdzono członków ciał doradczych oraz rady naukowej i programowej. Przewodniczącą rady naukowej stowarzyszenia jest dr Katja Mihurko Poniž, profesor na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Nowej Goricy (Słowenia); z kolei radzie programowej przewodniczy Tihana Turković, dyrektor Domu Bajek Ivany w Ogulinie (Chorwacja). Ponadto dr Andreja Rihter została wybrana na prezesa stowarzyszenia, a Dalibor Domitrović, burmistrz chorwackiego miasta Ogulin, które od początku aktywnie uczestniczy w projekcie, otrzymał stanowisko honorowego prezesa Szlaku Pisarek. Oprócz prezesa do zarządu stowarzyszenia weszła przedstawiciel Urzędu Lublany Saša Ogrizek, a wkrótce dołączą do niej również przedstawiciele Serbii i Rosji.

Członkowie Stowarzyszenia „Szlak Pisarek” (skrót angielski: WWR) zapoznali się z owocami dotychczasowej pracy i głównymi dokumentami, a także przyjęli trzyletni program działalności stowarzyszenia, który obejmuje zarówno wydarzenia dla szerokiej publiczności, jak i wydarzenia okolicznościowe, wycieczki z przewodnikami i spotkania naukowe. W ramach nowego programu szczególna uwaga zostanie poświęcona młodszemu pokoleniu — dzieciom, uczniom i studentom. Ponadto uczestnicy posiedzenia uzgodnili kroki do realizacji pierwszego zadania programu, a mianowicie przygotowania się latem tego roku do złożenia wniosku o przyznawany przez Europejski Instytut Szlaków Kulturowych certyfikat „Szlak Kulturowy Rady Europy” dla projektu „Szlak Pisarek”, istniejącego już od trzech lat.

Scroll to Top