Členovia Cesty spisovateliek na zasadnutí v plnom počte

Členovia Združenia Cesta spisovateliek zo siedmich krajín sa na zasadnutí stretli v plnom počte. Zvolili orgány združenia, oboznámili sa s doteraz vykonanou prácou a základnými dokumentmi a prijali pracovný program na ďalšie trojročné obdobie. Prvou úlohou je pripraviť a podať žiadosť o certifikát kultúrnej trasy Rady Európy.

Takmer dvadsať členov, predstaviteľov kultúrnych i vedeckých inštitúcií a miestnych komunít zo siedmich krajín sa stretlo na zasadnutí Združenia Cesty spisovateliek. Na stretnutí boli do nových funkcií zvolení členovia poradných orgánov združenia, vedeckej a programovej rady. Predsedníčkou vedeckej rady sa stala dr. Katja Mihurko Poniž, profesorka na Fakulte humanitných vied Univerzity v Novej Gorici a programovú radu povedie Tihana Turković, riaditeľka Ivaninho domu rozprávok z chorvátskeho mesta Ogulin. Účastníci zvolili novú predsedníčku združenia, ktorou sa stala dr. Andreja Rihter, a za čestného predsedu bol menovaný Dalibor Domitrović, primátor chorvátskeho mesta Ogulin, kde už od začiatku podporujú a spolupracujú na projekte Cesta spisovateliek. V správnej rade okrem predsedníčky sedí aj predstaviteľka mesta Ľubľana Saša Ogrizek a čoskoro sa k ním pripoja aj predstavitelia zo Srbska a Ruska.

Členovia Združenia Cesta spisovateliek – WWR sa pri tejto príležitosti oboznámili aj s doteraz vykonanou prácou a základnými dokumentmi a zároveň prijali trojročný pracovný program. Program zahŕňa aktivity pre širokú verejnosť, príležitostné podujatia, prehliadky so sprievodcom, turistické návštevy a vedecké stretnutia. Projekt sa osobitne zameriava na mládež – deti, žiakov a študentov. Účastníci sa zhodli na prvej úlohe, ktorá združenie v tejto chvíli čaká, t. j. aby sa v lete za tento projekt, ktorý existuje už tri roky, podala žiadosť o certifikát Kultúrnej trasy Rady Európy pri Európskom inštitúte kultúrnych trás.

Návrat hore