Zelena luč za nov projekt Slovanski gaji

Zelena luč za nov projekt Slovanski gaji

V okviru novega projekta Slovanski gaji in z njim povezanimi dejavnostmi se ponuja možnost za tvorno sodelovanje lokalnih skupnosti, civilne družbe, državnih institucij in FSK. Na uvodnem srečanju partnerjev v projektu so se župani pomurskih občin in njihovi predstavniki seznanili s projektom ter dali zeleno luč za njegov začetek.

Mednarodni projekt za ohranjanje in promocijo slovanske kulturne dediščine Slovanski gaji temelji na izvorni medsebojni soodvisnosti naravne in kulturne dediščine. Znano je, da je slovansko kulturno in duhovno izročilo tesno povezano z naravo in letnimi časi.

Projekt vključuje: krajinsko ureditev (s tipičnimi slovanskimi drevesi in rastlinami), skulpture, povezane s slovansko mitologijo, znanih in uveljavljenih kiparjev iz 13 slovanskih držav ter program aktivnosti (kulinarični, pripovedovalski, glasbeni dogodki, branja itd.).

Na pobudo pisatelja Vlada Žabota in FSK so se na uvodnem srečanju sestali partnerji v projektu: Aleš Prijon, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor RS, župan Razkrižja Stanko Ivanušič, Vera Markoja, županja občine Črenšovci, Janko Špindler, podžupan občine Ljutomer, beltinški župan Marko Virag in Vesna Ficko z občine Veržej. Omenjeni so izrazili pripravljenost za partnerstvo in sodelovanje v projektu ter se pogovorili o nadaljnjih korakih, ki so potrebni za uspešen začetek projekta in njegovo izpeljavo. Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor je izrazil podporo ministrstva tej pobudi in interes zanjo. FSK je zbral tudi skupino strokovnjakov, ki se je pripravljena dejavno vključiti v realizacijo Slovanskih gajev.

Scroll to Top