Зелена светлина за новия проект „Славянска дъбрава“

Международният проект за опазване и популяризиране на славянското културно наследство „Славянска дъбрава“ се корени във взаимозависимостта между природното и културното наследство. Известно е, че славянската културна и духовна традиция е тясно свързана с природата и годишните времена.
Проектът включва: ландшафтна архитектура (с типични славянски дървета и растения), скулптури, свързани със славянската митология на видни и утвърдени скулптури от 13 славянски страни, както и програма с различни дейности (кулинария, разказване, музикални събития, четения и др.).
Уводната среща се осъществи по инициатива на писателя Владо Жабот и ФСК и на нея присъстваха партньорите в проекта: Алеш Прийон, държавен секретар към Министерството за околната среда и пространственото планиране на РС, кметът на Разкриже Станко Иванушич, Вера Маркоя, кмет на община Чреншовци, Янко Шпиндлер, заместник-кмет на община Лютомер, кметът на Белтинци Марко Вираг и Весна Фицко от община Вержей. Участниците изразиха интерес към партньорството и участието в проекта и разговаряха за по-нататъшните стъпки, необходими за успешното стартиране на проекта и неговото изпълнение. Държавният секретар на Министерството за околната среда и пространственото планиране изрази интерес към инициативата и предложи подкрепата на министерството. ФСК вече събра група от експерти, която е готова да се включи активно в реализацията на „Славянска дъбрава“.

Scroll to Top