Spletno usposabljanje za Pot pisateljic

Spletno usposabljanje za Pot pisateljic

V Forumu slovanskih kultur so se v okviru priprav na uradno certificiranje nove evropske kulturne poti Poti pisateljic udeležili spletnega usposabljanja v organizaciji Evropskega inštituta za kulturne poti.

Namen spletnega seminarja je bil pojasniti celoten postopek priprave in zahtev za pridobitev certifikata kulturne poti Sveta Evrope. Predstavniki Evropskega inštituta za kulturne poti pri Svetu Evrope z direktorjem Stefanom Dominionijem na čelu so podrobneje predstavili vse korake do nove evropske kulturne poti ter terminski okvir za naslednji cikel 2020 – 2021. V 2-dnevnem seminarju so potekale tudi diskusije ter izmenjave mnenj in izkušenj. V Forumu slovanskih kultur ocenjujejo, da jim bo usposabljanje koristilo pri nadaljnjih korakih priprave kulturne poti Pot pisateljic. Vanjo se je doslej že vključilo 6 držav. Programski svet poti vodi Ankica Puškarić, direktorica literarnega muzeja Ivanina kuća bajke iz hrvaškega Ogulina, znanstveni svet pa deluje pod vodstvom dr. Katje Mihurko Poniž, profesorice na Univerzi v Novi Gorici. Z novo kulturno potjo s certifikatom Sveta Evrope bo Forum slovanskih kultur (nosilec) skupaj s partnerji strokovni in splošni širši javnosti približal izjemne literarne in življenjske zgodbe pisateljic, ki so zaznamovale literarno zgodovino, pa tudi boj za človekove pravice in pravice žensk ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja.

Scroll to Top