Szkolenie online na temat Szlaku Pisarek

Celem szkolenia online było wyjaśnienie procedury przygotowawczej i wymagań dla kandydatów na świadectwo szlaku kulturowego Rady Europy. Przedstawiciele Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych przy Radzie Europy na czele ze Stefano Dominioni przedstawili wszystkie kroki w kierunku uzyskania statusu europejskiego szlaku kulturowego, a także ramy czasowe na kolejny okres w latach 2020–2021. Dwudniowe seminarium stało się również platformą dla dyskusji oraz wymiany opinii i doświadczeń. Według szacunków FSK wiedza zdobyta podczas szkolenia będzie cennym wkładem w realizację dalszych kroków prowadzących do ustanowienia Szlaku Pisarek. Obecnie projekt łączy 6 krajów. Radą Programową kieruje Ankica Puškarić, dyrektor muzeum literackiego Dom bajek Ivany z Ogulina w Chorwacji, a radą naukową dr Katja Mihurko Poniž, profesor na Uniwersytecie w Nowej Goricy. Nowy szlak kulturowy z certyfikatem Rady Europy pomoże Forum Kultur Słowiańskich (zarządcy szlaku) i jego partnerom w przedstawieniu zarówno ekspertom, jak i szerszej publiczności historii kobiet, które odcisnęły swoje piętno nie tylko na historii literatury, ale także w walcę o prawa kobiet i praw człowieka na przełomie XX i XXI wieku.

Więcej o tym TU!

Scroll to Top