Online školení pro Cestu spisovatelek

Účelem online semináře bylo vysvětlit proces přípravy a požadavky na získání certifikátu kulturní cesty Rady Evropy. Zástupci Evropského institutu pro kulturní cesty v Radě Evropy pod vedením ředitele Stefana Dominioniho podrobně představili všechny kroky směřující k nové evropské kulturní cestě a časový rozvrh na 2020–2021. Součástí dvoudenního semináře byly rovněž diskuse a výměny názorů a zkušeností. Ve Fóru slovanských kultur odhadují, že školení se ukáže jako užitečné i během dalších kroků přípravy kulturní cesty Cesta spisovatelek.
K ní se doposud připojilo 6 zemí. Programový svět cesty vede Ankica Puškarićová, ředitelka literárního muzea Pohádkového domu Ivanina kuća z chorvatského Ogulinu a vědeckou radu povede dr. Katja Mihurko Ponižová, profesorka na Univerzitě v Nové Gorice. S novou kulturní cestou certifikovanou Radou Evropy Fórum slovanských kultur spolu s partnery přiblíží odbornou i širokou veřejnost k výjimečným literárním a životním příběhům spisovatelek, které poznamenály literární historii, a take boj za lidská práva a práva žen z konce 19. a začátku 20. století.

Přejít nahoru