Онлайн обучение за „Маршрута на жените писатели“

Целта на онлайн обучението беше да обясни цялостната процедура по подготовката и изискванията за получаване на сертификат за културен маршрут на Съвета на Европа. Представителите на Европейския институт за културни маршрути към Съвета на Европа, с директора Стефан Доминиони начело, представиха подробно всички стъпки, които трябва да бъдат предприети за създаване на нови европейски културни маршрути, както и времевата рамка за следващия цикъл 2020-2021. Двудневният семинар включваше също така дискусии за обмен на мнения и опит. Във Форума на славянските култури смятат, че обучението ще им бъде полезно по време на следващите стъпки от подготовката на културния маршрут „Пътят на жените писатели“. Досега към него се присъединиха 6 страни. Програмния съвет на маршрута е ръководен от Анкица Пушкарич, директор на литературния музей „Къщата на приказките на Ивана“ от Огулин, Хърватия, а научният му съвет функционира под ръководството на д-р Катя Михурко Пониж, професор в Университета в Нова Горица. С новия културен маршрут със сертификат на Съвета на Европа Форумът на славянските култури (носител) заедно със своите партньори ще доближи до професионалната и широката общественост изключителните литературни и житейски истории на жените писатели, които са белязали литературната история, както и борбата за правата на човека и правата на жените в края на 19-и и началото на 20-и век.

Scroll to Top