Redno srečanje Programskega sveta in Uredniškega odbora FSK v Bratislavi

Redno srečanje Programskega sveta in Uredniškega odbora FSK v Bratislavi

Člani Programskega sveta FSK so se v Bratislavi sestali na 16. redni seji. V slovaški prestolnici so se sestali tudi člani Uredniškega odbora FSK.

Glavna točka dnevnega reda 16. redne seje Programskega sveta FSK je bil program dela FSK za leto 2020 s poudarkom na Slovanskem kulturnem vrhu, ki naj bi prihodnje leto potekal prvič, in sicer v Sloveniji. “Osrednji cilj organizacije tovrstnega srečanja je spodbujanje še boljšega medkulturnega spoznavanja, večja prepoznavnost kulturnih izrazov in identitet sodelujočih, živahnejši medkulturni dialog in promocija mest,” je povedala dr. Andreja Rihter, direktorica Foruma slovanskih kultur. Člani programskega sveta so pobudo podprli, prav tako pa so se strinjali s predlaganim programom dela. Slednjega bodo še nekoliko dopolnili, saj so člani Uredniškega odbora FSK, ki so se sestali pred sejo Programskega sveta, podali nekaj dodatnih predlogov za program literature in založništva.

Člani Programskega sveta FSK so enoglasno izvolili tudi novo predsednico sveta, in sicer Dubravko Đurić Nemec iz Hrvaške.

Scroll to Top