Редовна среща на Програмния съвет и на Редакционния комитет на ФСК в Братислава

Основната точка в дневния ред на 16-ото редовно заседание на Програмния съвет на ФСК беше програмата за работата на ФСК за 2020 година с акцент върху Славянската културна среща на върха, чието първо издание е планирано да се състои за първи път догодина в Словения. „Основната цел за организиране на срещи от този тип е насърчаването на още по-задълбоченото междукултурно опознаване, по-добрата разпознаваемост на културните изрази и идентичности на участващите, по-пълноценния междукултурен диалог и промоцията на градовете“, каза д-р Андрея Рихтер, директор на Форума на славянските култури. Членовете на програмния съвет подкрепиха инициативата, а също така одобриха предлаганата работна програма. Програмата ще претърпи леки допълнения, тъй като членовете на Редакционния комитет на ФСК, които се срещнаха преди заседанието на Програмния съвет, внесоха няколко допълнителни предложения относно литературната и издателската програма.
Членовете на Програмния съвет на ФСК единодушно избраха и новата председателка на съвета – Дубравка Джурич Немец от Хърватия.

Scroll to Top