Posiedzenie zwyczajne Rady Programowej i Rady Redakcyjnej FSK w Bratysławie

Głównym tematem obrad 16. posiedzenia zwyczajnego Rady Programowej FSK był program działań FSK na 2020 rok ze szczególnym uwzględnieniem Słowiańskiego szczytu kulturowego, który odbędzie się po raz pierwszy w przyszłym roku w Słowenii. „Głównym celem organizacji takich wydarzeń jest wspieranie interakcji międzykulturowych, podnoszenie świadomości na temat różnorodnych form praktyk kulturowych i tożsamości ich uczestników, a także promowanie dialogu międzykulturowego i promocja marketingowa miast”, – zaznaczyła Andreja Rihter, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich. Członkowie Rady Programowej poparli tę inicjatywę i zgodzili się z proponowanym programem prac. Ponieważ członkowie Rady Redakcyjnej FSK, którzy spotkali się przed posiedzeniem Rady Programowej, przedstawili kilka propozycji dotyczących programu liteckiego i programu wydawniczego na następny rok, program działalności FSK ulegnie dalszym zmianom i uzupełnieniom.

Członkowie Rady Programowej FSK jednogłośnie mianowali Dubravkę Đurić Nemec z Chorwacji nową przewodniczącą,.

Więcej o tym wydarzeniu TUTAJ!

Scroll to Top