Predstavitev Poti pisateljic na Svetu Evrope

Kulturno-turistična Pot pisateljic se je predstavila na srečanju upravnega odbora Razširjenega delnega sporazuma Sveta Evrope o kulturnih poteh, ki bo v naslednjih tednih sprejel dokončno odločitev o podelitvi certifikatov Kulturne poti Sveta Evrope letošnjim kandidatkam.

Med šestimi kandidatkami za nove kulturne poti Sveta Evrope se je v Luksemburgu na sedežu Evropskega inštituta za kulturne predstavila tudi Pot pisateljic. Če bo odločitev v prihodnjih tednih pozitivna, bo omenjena pot, ki se razvija in povezuje na pobudo ter pod vodstvom Foruma slovanskih kultur, prva od poti s sedežem v Sloveniji. V slednji sicer delujejo ustanove, ki so vključene v devet različnih evropskih kulturnih poti, ki so v preteklosti uspele pridobiti certifikat.

Pot pisateljic je posvečena avtoricam z začetka 20. stoletja. Njen cilj je povezati dela in življenja evropskih pisateljic ter jih občinstvu predstaviti z dinamičnimi in navdihujočimi aktivnostmi, obenem pa poglobiti strokovno, kulturno in turistično raziskovanje ženske literature pa tudi lokacij in življenjskih zgodb, ki so v veliki meri prispevale k oblikovanju evropskih vrednot in današnjih družbenih ureditev.

V Evropi je zaenkrat 45 kulturnih poti. Njihov osnovni namen je promocija bogate in raznolike evropske kulturne dediščine.

Scroll to Top