O »Poti evropskih pisateljic z začetka 20. stoletja« na mednarodni konferenci

O »Poti evropskih pisateljic z začetka 20. stoletja« na mednarodni konferenci

Mednarodno konferenco posvečena osvetlitvi različnih vidikov kulturne poti pisateljic, ki jo skupaj s partnerji ustanavlja Forum slovanskih kultur (FSK), je organizirala moskovska knjižnica za tujo literaturo M. I. Rudomino, Inštitut za prevodoslovje in Slovanski inštitut pri ruski akademiji znanosti

Projekt Pot pisateljic nastaja s partnerji iz petih slovanskih držav: Slovenije, Poljske, Hrvaške, Srbije in Rusije. Predstavniki teh so se udeležili tudi mednarodne spletne konference, na kateri je dr. Andreja Rihter, direktorica FSK predstavila delo FSK in Pot pisateljic ter izrazila navdušenje nad velikim zanimanjem in entuziazmom, ki ju zbuja novo nastajajoči projekt, posvečen ženskim glasovom v evropski literaturi.

Na dvodnevni spletni konferenci, ki jo je prenašal tudi televizijski državni kanal Kultura, je FSK predstavil projekt Pot pisateljic in postopke, ki so potrebni, za pridobitev certifikata Sveta Evrope, v strokovnem delu pa so referenti spregovorili o posameznih vidikih življenja in ustvarjanja pisateljic, ki so vključene v nastajajočo kulturno pot: Zofki Kveder, Lili Novy, Marini Cvetajevi, Anni Ahmatovi, Zinaidi Gippius, Marii Konopnicki, Isidori Sekulić, Mariji Jurić Zagorki, in nekaterih drugih, ki še niso vključene v projekt.

Sodelujoče so uvodoma pozdravili Olga Jarilova, namestnica ruske ministrice za kulturo, direktorica FSK dr. Andreja Rihter, v. d. direktorja knjižnice za tujo literaturo Pavel Kuzmin in predsednica znanstvenega sveta Poti pisateljic dr. Katja Mihurko Poniž. Predavanjem je bilo mogoče v živo prisluhniti tudi preko FB profila Centra slovanskih kultur Moskva.

Scroll to Top