За „Маршрута на европейските писатели от началото на 20 век“ на международна конференция

Проектът „Маршрутът на писателките“ се създава с партньори от пет славянски страни: Словения, Полша, Хърватия, Сърбия и Русия. Техни представители взеха участие в международна онлайн конференция, на която д-р Андрея Рихтер, директор на ФСК, представи работата на ФСК и „Маршрута на писателките“ и изрази своето въодушевление от големия интерес и ентусиазъма, предизвикани от новия проект, посветен на женските гласове в европейската литература.
По време на двудневната онлайн конференция, която беше излъчена и по националния телевизионен канал „Култура“, ФСК представи „Маршрута на писателките“ и процедурите, необходими за получаване на сертификат на Съвета на Европа, а в експертната част лекторите говориха за отделни аспекти от живота и работата на писателките, включени във възникващия културен маршрут: Зофка Кведер, Лили Нови, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Зинаида Гипиус, Мария Конопницка, Исадора Секулич, Мария Юрич Загорка и някои други, които все още не са включени в проекта.
Участниците бяха поздравени от Олга Ярилова, заместник-министър на културата на Руската федерация, д-р Андрея Рихтер, директор на ФСК, Павел Кузмин, изпълняващ длъжността генерален директор на библиотеката за чуждестранна литература и д-р Катя Михурко Пониж, председател на научния съвет на „Маршрута на писателките“ . Лекциите бяха излъчвани на живо и чрез FB профила на Центъра за славянски култури в Москва.

Scroll to Top