Ta veseli dan kulture v Vili Zlatica

3. decembra, na Ta veseli dan kulture, smo poleg rednih ogledov organizirali tudi drugo izvedbo našega novega vodenega ogleda centra Ljubljane s poudarkom na dediščini Ivana Hribarja. Sprehodili smo se od Mestne hiše, kjer je nekdanji župan opravljal svoje službo, do Vile Zlatice, njegovega domovanja.

Velikonočni potres leta 1895 je povzročil večjo škodo na srednjeveškem jedru mesta. Naslednje leto, po potresu, je Ivan Hribar prevzel županovanje in v svojih 14 letih vodenja mesta usmeril popotresno obnovo ter v tem obdobju popolnoma preobrazil zunanjo podobo mesta. Na vodenem ogledu smo si dobro ogledali te spremembe in se poglobili v njihovo zgodovino.

Obdobje Hribarjevega županovanja je zaznamovalo tudi burno politično dogajanje, predvsem v smislu preobrazbe nemške podobe mesta v vedno bolj slovensko. To se odraža v jezikovnih spremembah imen ulic in postavljanju novih javnih spomenikov, kot je na primer Prešernov spomenik, na katerega smo Ljubljančani še danes posebej navezani.

Iz časa Ivana Hribarja je Ljubljančanom v spominu ostal tudi nekdanji tramvaj, katerega sledi lahko pozorno oko najde še danes na ljubljanskih ulicah. Po prihodu v Vilo Zlatico smo obiskovalcem razkazali še prelepo secesijsko domovanje Ivana Hribarja.

Scroll to Top