Razpis za 15. mednarodno poletno šolo muzeologije je objavljen!

Letošnja mednarodna poletna šola muzeologije, ki bo med 27. in 30. majem potekala v Kopru, se osredotoča na podnebne spremembe s posebnim poudarkom na odnos do muzejev in kulturne dediščine.

Naslov: Muzej in zelene transformacije

Podnebne spremembe in globalno segrevanje sta realnost in vsi se soočamo z velikimi okolijskimi problemi. Naravne nesreče, požari, poplave, potresi … imajo katastrofalne posledice za naš planet in življenje, priča smo izgubi biotske raznovrstnosti, premoženja, poškodovani kulturni dediščini. Program bo naslavljal vprašanja, kakšne vplive in posledice imajo podnebne spremembe na kulturno dediščino in kako lahko dediščina – snovna in nesnovna – pripomore k soočenju s kritičnimi razmerami. Kako nas lahko tradicionalna znanja in prakse o naravi in vesolju naučijo spoštljivega odnosa do narave, da bi si ustvarili novo perspektivo življenja in nove vrednote? In kako lahko muzej prispeva k razpravi o podnebni krizi?

Vsebina programa ponuja teoretična predavanja o tej temi in pregled možnega podnebnega aktivizma v muzejih ter predstavlja primere izobraževalnih orodij in inovativnih projektov na tem področju. Naslovili bomo tudi praktična vprašanja, obenem pa preizpraševali kritična stališča.

Posebni gostje: Andreja Hribernik, Massimo Negri in Henrik Zipsane! Povzeki njihovih predavanj so objavljeni v razpisu!

Scroll to Top