FSK v letu 2021 na novem naslovu v Vili Zlatici

FSK v letu 2021 na novem naslovu v Vili Zlatici

S celovito prenovo Hribarjeve vile (Vile Zlatica), bo FSK dobil nove prostore za svoje delovanje. Ob izvajanju svojega programa bo omogočal tudi dostopnost do muzejske predstavitve nekdanjega ljubljanskega župana in njegovega življenja.

“Dolgoletno tvorno sodelovanje Mestne občine Ljubljana (MOL) in FSK potrjujejo dosedanji strokovni dogodki in javne prireditve. V letu 2019 so na MOL sprejeli odločitev, da se, po celoviti obnovi, v Vili Zlatici na skupni lokaciji programsko povežeta FSK in Muzej in galerije mesta Ljubljana (MGML),” je v času, ko se že pripravljajo na selitev na novo lokacijo povedala dr. Andreja Rihter, direktorica FSK. Dodala je, da se zelo veseli novih prostorov, saj ti niso naključje. FSK povezuje slovanski svet, prav slednjega pa je s svojim delom in povezavami zaznamoval ljubljanski župan Ivan Hribar. V času njegovega županovanja (1896 – 1910) je Ljubljana doživela popotresno obnovo, Hribarjeve slovanske povezave pa so pustile pečat tudi v ljubljanskem kulturnem življenju.

V Vili Zlatica bo MGML (kot upravljavec) uredil muzejsko zbirko, posvečeno bivalni kulturi ljubljanskega meščanstva in postavil pregledno razstavo o nekdanjem ljubljanskem županu Ivanu Hribarju. FSK bo svoj program med drugim izvajal v Hribarjevi knjižnici, opremljeni z originalnim pohištvom in tlakom. Poleg svojega programa bo FSK omogočal tudi dostopnost do postavljenih muzejskih predstavitev.

MOL bo vilo z vrtom do konca leta 2020 v celoti prenovil v skladu s smernicami konservatorskega načrta pripravljenega v Konservatorsko restavratorskem ateljeju Šentjošt.

Scroll to Top