Člani Poti pisateljic zbrani na generalni skupščini

Več kot dvajset članov združenja Pot pisateljic se je zbralo na 3. skupščini. Na daljavo so obravnavali različna poročila. Posebno pozornost so namenili evalvacijskemu poročilu Evropskega inštituta za kulturne poti.

Neodvisna strokovnjakinja Katalin Nagy z Madžarske je konec oktobra lani obiskala sedež združenja Pot pisateljic v Ljubljani ter nekatere druge ustanove vključene v mrežo v Sloveniji in na Hrvaškem. Na podlagi oddane vloge in obiska je za Evropski inštitut za kulturne poti za potrebe certificiranja pripravila poročilo. V tem je, kot zadovoljni pravijo tudi člani združenja, zelo dobro ocenila dosedanje aktivnosti ter podala smernice, kje so še možnosti za izboljšave in napredek. Postopek certificiranja se bo nadaljeval maja na sedežu Evropskega inštituta za kulturne poti s predstavitvijo projekta na srečanju upravnega odbora EPA. Na podlagi tega bo še pred poletjem sprejeta odločitev o podelitvi certifikata Poti pisateljic. Slednja trenutno šteje 30 članov. Ti so kulturne, izobraževalne ter znanstvene ustanove, lokalne skupnosti ter posamezniki.

Na 3. skupščini so člani med drugim potrdili vsebinsko in finančno poročilo za leto 2021 ter sprejeli program dela za leti 2022 – 2023.

Scroll to Top