FSK hostilo prezentáciu časopisu Perun

Študentská sekcia Asociácie združení Slavistického zväzu Slovinska usporiadala v sídle Fóra slovanských kultúr, vo Vile Zlatica, prezentáciu nového čísla časopisu Perun. Najnovšie číslo prináša kvalitný výber príspevkov z najrôznejších oblastí humanitných vied.

„Sme radi, že sme do svojich priestorov vo Vile Zlatica dokázali prilákať študentov, ktorí sú na základe rôznorodého obsahu článkov publikovaných v časopise Perun prepojení s projektmi Fóra slovanských kultúr, najmä prostredníctvom prekladov umeleckých textov zo slovanských jazykov. Na ich význam a bohatstvo upozorňujeme v našej inštitúcii už pätnásť rokov v rámci projektu Sto slovanských románov,“ uviedla na besede pri príležitosti prezentácie nového čísla časopisu Perun dr. Andreja Rihter, riaditeľka FSK. Prítomným sa prihovorila aj dr. Namita Subiotto, zástupkyňa vedúcej Katedry slavistiky na Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane, obsah tohtoročného čísla predstavili Maja Kovač, šéfredaktorka, Sašo Puljarević, spoluredaktor, a Neža Kočnik, vedúca sekcie.

V časopise sú okrem iného uverejnené recenzie novovydaných beletristických a vedeckých diel. Študenti zorganizovali diskusiu o filmovej adaptácii románu Stanisława Lema Solaris, zverejnená je recenzia románu Zaplešiva, Dante (Zatancujme, Dante) slovinského autora Milana Deklevu a esej o tvorbe nositeľky Nobelovej ceny Wisłavy Szymborskej. V kulturologickej sekcii je publikovaný príspevok o chorvátskom konceptuálnom umelcovi Mladenovi Stilinovićovi, ako aj reflexia filmu Dopunska nastava (Doučovanie) chorvátskeho režiséra Ivana Gorana Viteza. Okrem uvedeného je v časopise uverejnený aj exkluzívny rozhovor so slovinským spisovateľom Goranom Vojnovićom. Tematická príloha obsahuje dvadsať umeleckých textov preložených z chorvátčiny, macedónčiny, poľštiny, ruštiny a srbčiny. Preklady sú výsledkom projektu Prekladateľské cvičenie, ktoré je určené  mladým prekladateľom a kladie dôraz na vzájomnú spoluprácu účastníkov, ako aj na odborné posudky kvalifikovaných prekladateľov v ďalších fázach.

Návrat hore