FSK domaćin prezentacije časopisa Perun

Studentska sekcija Saveza društava Slavističko društvo Slovenije u sjedištu Foruma slovenskih kultura u Vili Zlatica pripremila je prezentaciju novog broja časopisa Perun. I ovaj broj donosi kvalitetan skup priloga iz raznih područja humanističkih nauka.

„Drago nam je što smo u svoje prostore u Vili Zlatica uspjeli privući studente koji se raznovrsnim sadržajima pripremljenim za časopis Perun nadovezuju na projekte Foruma slovenskih kultura, a najbliže svakako prevodima umjetničkih tekstova sa slovenskih jezika. U sklopu projekta Sto slovenskih romana u našoj fondaciji već petnaestak godina naglašavamo njihovu važnost i bogatstvo“, rekla je dr Andreja Rihter, direktorka FSK-a, na predstavljanju novog broja časopisa Perun. Prisutnima se obratila i zamjenica pročelnice Odsjeka za slavistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, dr Namita Subiotto, a sadržaj ovog broja predstavili su glavna urednica Maja Kovač, kourednik Saša Puljarević i vođa sekcije Neža Kočnik.

U časopisu se, između ostalog, mogu pročitati recenzije novoobjavljenih književnih i stručnih djela. Studenti su pripremili raspravu o ekranizaciji romana Solaris Stanislava Lema, kritiku romana Zaplešimo, Dante Milana Dekleve i esej o opusu nobelovke Vislave Šimborske. U kulturološkom dijelu predstavljen je hrvatski konceptualni umjetnik Mladen Stilinović, a uključeno je i promišljanje o filmu Dopunska nastava hrvatskog reditelja Ivana Gorana Viteza. Osim toga, u časopisu je objavljen i ekskluzivni intervju sa Goranom Vojnovićem. Tematski prilog obuhvata dvadeset umjetničkih tekstova prevedenih sa hrvatskog, makedonskog, poljskog, ruskog i srpskog jezika. Prevodi su rezultat projekta Vježba prevođenja, koji je namijenjen mladim prevodiocima, a naglašava međusobnu saradnju učesnika i pruža stručno mišljenje kvalifikovanih prevodilaca u kasnijim fazama.

Scroll to Top