FSK uspořádal prezentaci časopisu Perun

Studentská sekce Asociace spolků Slavistický spolek Slovinska připravila v sídle Fóra slovanských kultur ve Vila Zlatica prezentaci nového čísla časopisu Perun. I toto číslo přináší kvalitní soubor příspěvků z různých oblastí humanitních věd.

„Jsme rádi, že se nám do našich prostor ve vile Zlatica podařilo přilákat studenty, kteří se různorodým obsahem připravovaným pro časopis Perun vztahují k projektům Fóra slovanských kultur, nejvíc zcela jistě překlady uměleckých textů ze slovanských jazyků. Význam a bohatství těch v naší instituci zdůrazňujeme již patnáct let v rámci projektu Sto slovanských románů,“ uvedl dr. Andreja Rihter, ředitelka FSK. K posluchačům promluvila také dr. Namita Subiotto, zástupkyně vedoucího katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity v Lublani, a obsah tohoto čísla představili Maja Kovač, šéfredaktorka, Sašo Puljarević, spoluredaktor a Neža Kočnik, vedoucí sekce.

V časopise jsou mimo jiné k přečtení recenze nově vydaných literárních a odborných prací. Studenti si připravili besedu k filmové adaptaci románu Solaris Stanisława Lema, kritiku románu Zatančme spolu, Dante (Zaplešiva, Dante) Milana Deklevy a esej o díle nositelky Nobelovy ceny Wisławy Szymborské. V kulturní sekci se představuje chorvatský konceptuální umělec Mladen Stilinović a součástí je i reflexe filmu Doplňkové lekce chorvatského režiséra Ivana Gorana Viteze.

V časopise navíc vyšel exkluzivní rozhovor s Goranem Vojnovićem. V tematické příloze je dvacet uměleckých textů přeložených z chorvatštiny, makedonštiny, polštiny, ruštiny a srbštiny. Překlady jsou výsledkem projektu Překladatelské cvičení, který je zaměřen na mladé překladatele, klade však důraz na vzájemnou spolupráci účastníků a v dalších fázích poskytuje i odborný názor kvalifikovaných překladatelů.

Přejít nahoru