Cesty, väzby, postrehy troch srbských spisovateliek

V Národnej knižnici Srbska bola otvorená výstava Cesty, väzby, postrehy, venovaná srbským spisovateľkám Jelene Dimitrijević, Desanke Maksimović a Isidore Sekulić. Na vernisáži sa hosťom prihovorili Vladimir Pištalo, riaditeľ Národnej knižnice Srbska, Andreja Rihter, predsedníčka združenia Cesta spisovateliek, ako aj Biljana Dojčinović a Mirjana Stanišić, autorky výstavy. Výstava potrvá do 17. marca 2023.

Výstava je súčasťou projektu Cesta spisovateliek, ktorý vznikol z iniciatívy Fóra slovanských kultúr. Cesta spisovateliek je jednou zo 48 kultúrnych trás Rady Európy a jednou z približne desiatky, ktoré prechádzajú Srbskom. V Srbsku na projekte spolupracujú Národná knižnica Srbska, člen združenia, ako inštitúcia, ktorá uchováva pozostalosť a diela týchto spisovateliek, a Nadácia Desanky Maksimović, ktorá sídli v samotnej Národnej knižnici Srbska. Výstava bola zorganizovaná v spolupráci s projektom Knjiženstvo so sídlom na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade, taktiež členom združenia WWR.

Výstava prináša diela Jeleny J. Dimitrijević (1862 – 1945), ktoré napísala počas svojich ciest po Amerike a po svete, ako aj básne, napísané začiatkom tridsiatých rokov 20. storočia vo Francúzsku. Svoje americké zážitky opísala v cestopise Nový svet alebo rok v Amerike z roku 1934, v príbehoch, uverejnených v Srbskom literárnom vestníku, a v básňach z jej rukopisov Na oceáne a za oceánom, Smerom k slnku za slnko a Z nového sveta, ktoré uchovávajú v Národnej knižnici Srbska. O jej ceste po svete hovorí cestopis s názvom Sedem morí a tri oceány.

Súčasťou výstavy venovanej Isidore Sekulić (1877 – 1958) je rukopis jej knihy Spolupútnici, prvé vydanie zbierky textov z roku 1913, a tri príspevky, ktoré boli pôvodne uverejnené v Srbskom literárnom vestníku. V jej korešpondencii so Svetislavom B. Cvijanovićom a Svetislavom Petrovićom – listy sú súčasťou výstavy – možno zaznamenať spisovateľkino očarenie kultúrou a prírodou tejto časti Európy. Nadšenie krásou, majestátnosťou a pokojom nórskej krajiny predstavuje jadro jej cestopisu Listy z Nórska, ktorého prvé vydanie je súčasťou výstavy.

Desanka Maksimović (1898 – 1993) navštívila mnoho krajín, ale cestopisy tvoria len menšiu časť jej celkovej literárnej tvorby. Na výstave je predstavený jej cestopis o Austrálii zo zápisníka, ktorý sa našiel v jej pozostalosti a teraz je prvýkrát verejne vystavený. Vystavené sú aj rukopisy jej básní, listov a prekladov. Z bohatej pozostalosti výstava zároveň prináša veľké množstvo doposiaľ nepublikovaných materiálov, ktoré svedčia o jej vzťahoch s mnohými slovanskými spisovateľkami. Patrí k nim korešpondencia s Idou Radvolinou a Oľgou Kutasovou, s ktorými si dopisovala od roku 1957 až takmer do konca svojho života.

Na vernisáži výstavy odovzdala Andreja Rihter srbským členom Cesty spisovateliek kópiu certifikátu Kultúrnej trasy Rady Európy.

Digitálna verzia výstavy je zverejnená na webových stránkach:

https://blogdigitalna.nb.rs/index_izlozbe.php.

Návrat hore