V Sarajevu 15. redna seja Uprave FSK in odprtje razstave S Slovani za mizo

V Sarajevu 15. redna seja Uprave FSK in odprtje razstave S Slovani za mizo

Član uprave FSK za BiH, Adil Osmanović, minister za civilne zadeve BiH, je gostil 15. redno sejo Uprave FSK. Na njej so člani uprave razpravljali o programu dela v letu 2017 s poudarkom na aktivnostih v posameznih državah članicah FSK. Sprejeli pa so tudi Strateški načrt ustanove za obdobje 2017–2021. V slednjem je kot ključna konkurenčna prednost ustanove opredeljena promocija medkulturnega dialoga slovanskih kultur navznoter in navzven z namenom medsebojnih spoznavanja, delovanja in spoštovanja. V ta namen predstavljajo največje priložnosti umestitev ustanove kot ključnega akterja slovanskega dialoga s svetom, promocija slovanske perspektive skozi skupne kulturne dogodke in evropske projekte, poglobljeno mreženje in medkulturni dialog. Več sistematičnega napora in sredstev je potrebno nameniti popularizaciji delovanja ustanove, kjer je potrebno razmisliti tako o izboljšanju dosedanjih aktivnosti kot tudi o premiku osredotočenosti od bolj zaprtih strokovnih razprav in vsebin k promociji vsebin za širšo javnost. Pri tem je smiselno celovito medijsko načrtovanje, vključno s spletom in družbenimi mediji.

Scroll to Top