Tohtoročná Slovanská záhrada „na okraji Európy, na okraji rozumu“

Na pulskom knižnom veľtrhu Sa(n)jam knjige u Istri (Veľtrh knihy/Snívam knihy na Istrii) sa uskutočnil štvrtý ročník programu Slovanská záhrada, ktorý veľtrh organizuje v spolupráci s FSK.

Hosťami tohtoročnej Slovanskej záhrady boli fínska spisovateľka Sofi Oksanen a bulharská autorka Kapka Kassabova, ktorá píše v angličtine. V úvodnom príhovore na začiatku programu riaditeľka FSK Andreja Rihter povedala, že v Slovanskej záhrade bolo vždy miesto pre rozširovanie obzorov, a že tento rok nastal čas na cenný pohľad na slovanský svet „zvonku“.

Sofi Oksanen v rozhovore s moderátorkou Ivanou Peruško predstavila svoj román Dog Park (Psí park), ktorý sa odohráva aj na postsovietskej Ukrajine a v ktorom „korupcia Východu živí chamtivosť Západu“. Diskutovalo sa samozrejme aj o vojne na Ukrajine a jej príčinách. Kapka Kassabova svojim lyrizovaným cestopisom Hranica, cesta na okraj Európy predstavila „psychogeografiu“ zabudnutej európskej periférie, jej surovej krásy a skrytých tragických príbehov.

Na tohtoročnej Slovanskej záhrade si návštevníci mohli vypočuť dva rôzne spisovateľské hlasy – tvrdý a drsný na jednej a celkom iný – lyrický a jemný –, na druhej strane, ale ako napísala programová manažérka Ivana Peruško, oba hovorili o prežití a surovej kráse „na okraji Európy, na okraji rozumu“.

Návrat hore