Slávnostné odovzdávanie cien ŽIVA 2020 je predo dvermi

Slávnostné odovzdávanie cien Živa za rok 2020 a sprievodná konferencia sa uskutočnia v januári 2022 v Belehrade. Laureáti a ďalší účastníci sa v rámci celodennej exkurzie zúčastnia aj na oficiálnom otvorení Európskeho hlavného mesta kultúry 2022 v Novom Sade.

Hostiteľ, Ministerstvo kultúry a informácií Srbskej republiky, v spolupráci s partnermi: Múzeom Juhoslávie, Galériou Matice srbskej, Múzeom súčasného umenia Belehrad, Národným múzeom, Juhoslovanským filmovým archívom a Novým Sadom 2022 – Európskym hlavným mestom kultúry pripravili bohatý štvordňový program.

Slávnostné odovzdávanie ceny Živa za najlepšie múzeum a prírodnú a kultúrnu pamiatku v slovanských krajinách, ako aj špeciálnych uznaní sa uskutoční 12. januára 2022 v Juhoslovanskom filmovom archíve. Pred slávnostným odovzdávaním cien sa v rámci konferencie za účasti špeciálnych hostí Brycea Weinerta z Múzea Hack z New Yorku (USA) a Kate Bailey z Múzea Viktórie a Alberta zo Spojeného kráľovstva predstavia všetky nominované múzeá, Európske hlavné mesto kultúry 2022 a Srbské hlavné mesto kultúry 2023. Súčasťou programu bude aj tradičný muzeálny trh obohatený o prezentáciu múzeí zo Srbska.

Štvordňové podujatie, ktoré sa začne 10. januára 2022, bude ukončené celodennou exkurziou do Nového Sadu. Po návšteve Múzea Vojvodiny a Galérie Matice srbskej účastníci navštívia kultúrne zástavky – nové priestory kultúrneho diania v meste a deň ukončia účasťou na slávnostnom otvorení Nového Sadu ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2022.

FSK pre svojich členov a včas zaregistrovaných účastníkov konferencie a slávnostného odovzdávania cien pripravilo špeciálne výhody.

Návrat hore