Hosťovanie Bábkového divadla Ľubľana vo Vile Zlatica

S cieľom obohatiť programové aktivity vo Vile Zlatica a získavať nové publikum nadviazalo Fórum slovanských kultúr spoluprácu s Bábkovým divadlom Ľubľana. Divadlo sa dvoma vypredanými predstaveniami s názvom Sapramyška (Sapramiška) prvýkrát predstavilo v záhrade vily bývalého ľubľanského primátora Ivana Hribara.

Hribarova vila Zlatica s čarovnou záhradou takmer v centre Ľubľany sa etabluje ako nový priestor vhodný na rôzne podujatia. Fórum slovanských kultúr organizovaním akcií pod holým nebom obohacuje svoje programové aktivity a podujatia v hlavnom meste. Zároveň si vytvára svoje nové publikum, vrátane širokej verejnosti a rodín s malými deťmi. Práve oni boli divákmi predstavenia Sapramyška Ľubľanského bábkového divadla.

„V posledných rokoch sa divadlo kvôli opatreniam, ktoré obmedzili naše aktivity v minulosti, aktívnejšie prezentuje na rôznych podujatiach, ktoré prebiehajú v exteriéri, a tým umožňujú uvoľnenejšiu interakciu s publikom. Jednou z najdôležitejších zásad kultúrnej činnosti je dostupnosť a tento účel ideálne napĺňajú vonkajšie priestory. Umožňujú nám nadviazať kontakt s divákmi, ktorých sa nám doposiaľ nepodarilo prilákať do divadelných sál a ktorí sa takýmto spôsobom možno po prvýkrát stretávajú s divadelným umením. Každé z exteriérových javísk, na ktorých sme sa medzičasom udomácnili, má svoje vlastné čaro a charakteristiku, ani záhrada Hribarovej vily Zlatica nie je výnimkou. Vyniká tým, že je priestorom pre občanov ešte neznámym, a preto vzrušujúcim, taktiež je ďalšou z neoceniteľných zelených oáz nášho hlavného mesta,“ povedal o prvom turné a dvoch vypredaných predstaveniach Uroš Korenčan, riaditeľ Bábkového divadla Ľubľana. Zároveň dodal, že spolupráca s Fórom slovanských kultúr prináša divadlu pridanú hodnotu v rámci rozširovania partnerstiev a preto je táto spolupráca dôležitá aj do budúcna.

Návrat hore