Hlavné ceny ŽIVA 2020 pre Múzeum rezbárstva a Etnografické múzeum pod holým nebom ETAR

Medzinárodná inštitúcia Fórum slovanských kultúr v spolupráci s Ministerstvom kultúry a informácií Srbskej republiky a srbskými partnerskými inštitúciami v Belehrade udelili ceny za najlepšie slovanské múzeá. Okrem hlavnej ceny, ktorú získalo Múzeum rezbárstva z Bosny a Hercegoviny, sa už po tretí raz udeľovala aj cena za najlepšiu kultúrnu a prírodnú pamiatku v slovanských krajinách. Tú získalo Regionálne etnografické múzeum pod holým nebom (skanzen) ETAR z Bulharska.

Tento rok sa o cenu Živa za najlepšie slovanské múzeum a najlepšiu kultúrnu a prírodnú pamiatku v slovanských krajinách uchádzalo 20 múzeí z 11 slovanských krajín. Na siedmom slávnostnom odovzdávaní cien (pred tým sa konali v Skopje, Petrohrade, Zadare, Blede, Prahe a Bare) cenu Živa za najlepšie slovanské múzeum získalo Múzeum rezbárstva z obce Konjic v Bosne a Hercegovine. Odborná porota, ktorá je zložená z 13 múzejných odborníkov zo slovanských krajín a Európskej múzejnej akadémie, už po tretí raz vybrala aj víťaza ceny Živa za najlepšiu kultúrnu a prírodnú pamiatku v slovanských krajinách. Víťazom sa stalo Regionálne etnografické múzeum pod holým nebom ETAR v bulharskom Gabrove.

Okrem hlavnej ceny bola udelená aj cena Živa za manažment, ktorú získalo Národné literárne pamätné múzeum Ivan Franko (Ľvov, Ukrajina), zatiaľ čo Banícke múzeum Zabrze (Zabrze, Poľsko) získalo cenu za priateľskosť a príťažlivosť pre návštevníkov, Galéria Božidar Jakac (Kostanjevica na Krki, Slovinsko) za kreativitu, Návštevnícke centrum Ivanin dom rozprávok (Ogulin, Chorvátsko) za rozprávanie príbehov a Múzeum umenia v Jaroslavli (Jaroslavľ, Ruská federácia) za efektívne využívanie zdrojov. Porota udelila čestné uznanie Národnému múzeu v Belehrade (Srbsko).

„Medzi mnohé dôležité aktivity Fóra určite patrí zachovávanie stáročných hodnôt, starostlivosť o slovanské jazyky a pokračovanie v budovaní slovanských kultúrnych identít. Tieto hodnoty môžu byť zviditeľnené len v prípade, ak budeme spolupracovať na ich presadzovaní v celosvetovom meradle. Tým podporujeme kultúrnu rozmanitosť a slovanské kultúry zároveň prispievajú svojím kamienkom do mozaiky celosvetového dialógu,“ uviedla Maja Gojković, podpredsedníčka vlády Srbskej republiky a predsedníčka Správnej rady Fóra slovanských kultúr. Andreja Rihter, riaditeľka Fóra slovanských kultúr, pritom povedala: „ŽIVA, cena za najlepšie slovanské múzeum a kultúrnu a prírodnú pamiatku, je platformou, ktorá podporuje a rozvíja dialóg o slovanskom dedičstve a jeho jedinečnosti. A predovšetkým je priestorom, kde sa môžeme „stretnúť“ so slovanským dedičstvom, získať informácie o ňom, nadviazať kontakt s daným miestom a zároveň rozhodnúť sa ho navštíviť, aby sme sa o ňom dozvedeli viac.“

Počas siedmich ročníkov cena ŽIVA spojila už viac ako 135 slovanských múzeí. Orhan Nikšić, riaditeľ Múzea rezbárstva, najlepšieho slovanského múzea za rok 2020, venoval ocenenie bývalým a súčasným rezbárskym majstrom v obci Konjic.

Návrat hore