Hlavní ceny ŽIVA 2020 pro Muzeum řezbářství a Národopisné muzeum v přírodě ETAR

Mezinárodní Instituce Fórum slovanských kultur ve spolupráci s Ministerstvem kultury a informací Republiky Srbsko a srbskými partnerskými institucemi v Bělehradě udělilo ceny nejlepším slovanským muzeím. Kromě hlavní ceny, kterou obdrželo Muzeum řezbářství z Bosny a Hercegoviny, byla potřetí udělena cena za nejlepší kulturní a přírodní památku ve slovanských zemích. Tu obdrželo Regionální etnografické muzeum v přírodě ETAR z Bulharska.

O cenu Živa za nejlepší slovanské muzeum a nejlepší kulturní a přírodní památku ve slovanských zemích letos soutěžilo 20 muzeí z 11 slovanských zemí. Na již sedmém předávání cen (předchozí proběhly ve Skopje, Petrohradu, Zadaru, Bledu, Praze a Baru) cenu Živa za nejlepší slovanské muzeum získalo Museum rezbářství z Konjici z Bosny a Hercegoviny. Odborná porota složená ze 13 muzejních odborníků ze slovanských zemí a Muzejní evropské akademie již potřetí vybírala také vyherce ceny Živa za nejlepší kulturní a přírodní památku ve slovanských zemích. Cenu obdrželo Regionální etnografické muzeum v přírodě ETAR z bulharského Gabrova.

Kromě hlavní ceny byla udělena Cena Živa za vedení, kterou obdržely Národní literární památné muzeum Ivana Franka (Lvov, Ukrajina), Hornický muzeum v Zabrzech (Zabrze, Polsko) obdržel cenu za otevřenost a viditelnost, Galerie Božidar Jakac (Kostanjevica na Krki, Slovinsko) pro kreativitu, Centrum pro návštěvníky Ivanin dům pohádek (Ogulin, Chorvatsko) pro příběhovost a Muzeum umění Jaroslavl (Jaroslavl, Ruská federace) pro efektivní využívání zdrojů. Čestnou cenu porota udělila Národnímu muzeu v Bělehradě (Srbsko).

„Mezi mnoho důležitých aktivit Fóra jistě patří uchovávání staletých hodnot, starání se o slovanské jazyky a další budování slovanské kulturní identity. Tyto hodnoty se mohou stát viditelnějšími, pouze pokud budeme spolupracovat na jejich prosazování v globálním měřítku. Tímto způsobem podporujeme kulturní rozmanitost a zároveň svým podílem slovanských kultur přispíváme k celosvětovému dialogu,“ uvedla Maja Gojković, místopředsedkyně vlády Republiky Srbsko a předsedkyně představenstva Fóra slovanských kultur. Andreja Rihter, ředitelka Fóra slovanských kultur, uvedla: „Živa, cena pro nejlepší slovanské muzeum a kulturní a přírodní památku, je platformou, která podporuje a pěstuje dialog o slovanském dědictví a jeho jedinečnosti. Především jde o místo, kde se můžeme „setkat“ se slovanským dědictvím, získat o něm informace, navázat kontakt s lokalitou a navštívit ji, abychom ji lépe poznali.“

Cena ŽIVA za sedm let propojila více než 135 slovanských muzeí. Orhan Nikšić, ředitel Muzea řezbářství, nejlepšího slovanského muzea pro rok 2020, cenu předal bývalým i současným mistrům řezbářství v Konjici.

Přejít nahoru