Slawa

Európsky prekladový projekt SLAWA – Slovanskí autori svetu, spolufinancovaný z programu EÚ Kreatívna Európa, predstavuje pre Fórum slovanských kultúr krok vpred v oblasti literatúry. Vybrané romány z edície Sto slovanských románov, ktorá je určená vzájomnému prekladaniu zo slovanských jazykov do iných slovanských jazykov, boli zároveň predstavené aj v spoločnom európskom literárnom priestore, a síce s prekladmi slovanských diel do angličtiny alebo portugalčiny. Edícia SLAWA ponúka jedinečnú príležitosť spoznať slovanskú dušu a dláždi nové cesty k čitateľom po celom svete.

Vydané romány:
„Slovanské literárne dedičstvo je v súčasnej európskej literatúre nedostatočne zastúpené, malo známe a často neoprávnene prehliadnuté. Pri pohľade na knižné police sa zdá, akoby zostalo schované tam niekde za stenami a železnými oponami. Špičkoví európski autori by mali byť čitateľom oveľa dostupnejší, bez ohľadu na jazykovú oblasť z ktorej pochádzajú, na silu ich knižného trhu alebo marketingové schopností.”

partneri

AUTORI A PREKLADATELIA

Drago Jančar

Posmehljivo poželenje
(Posmešná žiadostivosť)
Deseo debochado
Preložili: Thaís Caroline Schmitt Vrečko a Blažka Müller
Preložené do portugalčiny

“Z tejto trhliny sveta všetko mizlo do iných priestorov pamäte, prchavé nádeje a túžby, prchavé životy, matkin, Annin, jeho, všetkých, všetkých ľudí.”

Anton Baláž

Tábor padlých žien
The Camp of Fallen Women
Prekladateľ: Jonathan Gresty
Preložené do angličtiny

„Kedykoľvek idú do práce, v tábore i mimo neho, je padlým ženám dovolené chodiť so strážkyňami. Kontakt s väzňami mužského pohlavia je obmedzený na minimum. Ku kontaktu môže prísť iba počas reedukačných aktivít, pri ktorých je nevyhnutná spolupráca oboch pohlaví, pri divadelných skúškach a pri skupinových recitáciách.“

Dimitar Bashevski

Bunar
(Studňa)
The Well
Prekladateľky: Ljubica Arsovska a Margaret (Peggy) Reid
Preložené do angličtiny

“V studni je niečo kruté: všetko, čo kedy uvidíš, je jej vnútro. Vidieť druhú stranu múru je nemožné.”

Laslo Blašković

Madonin nakit
(Madonine šperky)
Madonna’s Jewels
Prekladateľ: Randall A. Major
Preložené do angličtiny

„Keď som ich videl po dvoch spotených hodinách vyčerpávajúceho hrania uvoľnene hrať a spievať ďalej, ako sa v odpoveď na vtipné gestá usmievajú na seba, ako hovoria spoločnou rečou a ožiarení tichým, sotva viditeľným šťastím sa hlasovo dopĺňajú, uvedomil som si svoju strašnú, svoju neznesiteľnú osamelosť. Pozrel som sa aj na ostatných, ktorí sedeli so mnou za jedným stolom, a väčšinou trpeli rovnakou bolesťou. Spoločnosť iných spisovateľov potrebujem iba preto, aby som si mal s kým vypiť, pomyslel som si, a túto pravdu sprevádzal trpký úsmev.““

Jani Virk

Zadnja Sergijeva skušnjava
(Posledné pokušenie Sergija)
The Last Temptation of Sergij
Prekladateľ: Tom Michael Sidney Priestly
Preložené do angličtiny

“Odkedy sa vrátil do Slovinska, viac-menej neustále sa mu zdalo, že pláva v paralyzujúcom, lepkavom pocite a že sa nemôže skutočne dotknúť vecí.“

DÁVAME DO POZORNOSTI

Prvý preložený román

Prvý slovinský román preložený priamo do portugalčiny.

Slawa v Ázii

Po Európe a Južnej Amerike sa SLAWA predstavila aj v Ázii. Peking / Čína, 2016.

Londýnsky knižný veľtrh

SLAWA na londýnskom knižnom veľtrhu.

NA CESTE

2015
Hosťovanie v Brazílii – Rio de Janeiro, Sao Paolo, Tiradentes

Nemecko: Lipský knižný veľtrh

2016
Slovensko: Univerzitná knižnica v Bratislave

Veľká Británia: Londýnsky knižný veľtrh

Čína: Pekinský medzinárodný knižný veľtrh

ZAČIATKY

Pod záštitou Fóra slovanských kultúr vychádza edícia 100 slovanských románov, medzinárodný literárny program prekladania a propagácie súčasných slovanských románov, ktoré boli napísané po páde berlínskeho múru. V rokoch 2015 a 2016 sa edícia rozšírila o projekt SLAWA. Cieľom tohto projektu, ktorý získal podporu programu Európskej únie Kreatívna Európa, bolo predstaviť prvé preklady piatich vybraných románov slovanských autorov, preložených do angličtiny alebo portugalčiny. Tým spôsobom sa môžu autori prezentovať nielen v iných slovanských krajinách, ale aj mimo slovanského sveta. Do projektu sa zapojili nielen renomovaní autori, ale aj špičkoví a veľmi skúsení prekladatelia.

Preklady vybraných románov boli určené najširšiemu okruhu čitateľov, ľuďom, ktorí by chceli spoznať súčasnú slovanskú literatúru. Projekt získal širokú a intenzívnu propagáciu, bol predstavený na troch kontinentoch a na mnohých najznámejších knižných veľtrhoch, ako sú veľtrhy v Lipsku, Belehrade, Londýne a Prahe.

Scroll to Top