Slawa

Evropský překladatelský projekt SLAWA – Slovanské autoři světu, spolufinancovaný programem EU Kreativní Evropa, je pro Fórum slovanských kultur krokem vpřed v oblasti literatury. Vybrané romány ze sbírky Sto slovanských románů, která je určena ke vzájemnému překladání mezi slovanskými jazyky, byly představeny také v společném evropském literárním prostoru, a sice s překlady slovanských děl do angličtiny nebo portugalštiny. Sbírka SLAWA nabízí jedinečnou příležitost poznat slovanskou duši a připravuje nové cesty pro čtenáře po celém světě.

Publikované romány:
“Slovanské literární dědictví je v současné evropské literatuře nedostatečně zastoupené, málo známé a často neoprávněně přehlížené. Při pohledu na knižní police se zdá, jako by zůstalo ukryté někde za zdmi a železnými závěsy. Přední evropští autoři by měli být pro čtenáře mnohem přístupnější, bez ohledu na jazykové pole, ze kterého pocházejí, sílu jejich knižního trhu a jejich marketingové dovednosti.”

PARTNEŘI

AUTOŘI A PŘEKLADATELÉ

Drago Jančar

Směšná touha
Deseo debochado
Přeložili: Thaís Caroline Schmitt Vrečko a Blažka Müller
Překlad do portugalštiny.

Z této trhliny světa vše mizelo do jiných prostor paměti, prchavé naděje a touhy, prchavé životy matky, Anny, jeho, všech, všech lidi.“

Anton Baláž

Tábor padlých žen
The Camp of Fallen Women
Překladatel: Jonathan Gresty
Překlad do angličtiny.

„Whenever they go to work, both inside the camp and beyond, the fallen women will always be accompanied by guards. Contact with male inmates will be kept to a minimum, and only occur during re-education activities, when cooperation between the two sexes is essential, and during rehearsals of plays and vocal recitals performed to mark important anniversaries.“

Dimitar Bashevski

Studna
Bunar
The Well
Překladatelé: Ljubica Arsovska a Margaret (Peggy) Reid
Překlad do angličtiny.

„V studnách je něco drsného: není možné vidět, co je na druhé straně. Nelze se podívat z její vnitřnosti. “

Laslo Blašković

Madonniny šperky
Madonna’s Jewels
Překladatel: Randall A. Major
Překlad do angličtiny

„Když jsem je po dvou upocených hodinách únavného hraní viděl, jak dale uvolněně hrají a zpívají, se na sebe usmívají v reakci na vtipná gesta, mluví společným jazykem, ozáření přitom tichým, sotva znatelným štěstím, hlasy doplňujou jeden druhého, jsem si uvědomil svou strašnou, nesnesitelnou osamělost. Podíval jsem se i na ostatní, kteří se mnou seděli za stejným stolem a většinou proživali stejnou bolest. Společnost jiných spisovatelů potřebuji jen, aby měl s kým pít, pomyslel jsem si a tuto pravdu doprovázel hořkým smíchem.“

Jani Virk

Sergiho poslední pokušení
The Last Temptation of Sergij
Překladatel: Tom Micheal Sidney Priestly
Překlad do angličtiny.

“Od té doby, co se vrátil do Slovinska, měl víceméně neustálý pocit, že se vznáší v chromém, lepkavém pocitu a nemůže se věcí opravdu dotknout.”

ZVÝRAZŇUJEME

První přeložený román

První slovinský román, přímo přeložený do portugalštiny.

Slawa v Asii

Po Evropě a Jižní Americe se SLAWA představila také v Asii, Pekingu, Čína, 2016.

Londýnský knižní veletrh

SLAWA na londýnském knižním veletrhu.

NA CESTĚ

2015
Hostování v Brazílii - Rio de Janeiro, Sao Paolo, Tiradentes

Německo: Lipský knižní veletrh

2016
Slovensko: Univerzitní knihovna v Bratislavě

Velká Británie: Londýnský knižní veletrh

Čína: Pekingský mezinárodní knižní veletrh

POČÁTKY

Pod záštitou Fóra slovanských kultur vychází sbírka 100 slovanských románů, mezinárodní literární program překladání a propagaci současných slovanských románů vytvořených po pádu Berlínské zdi. V letech 2015 a 2016 byla sbírka obohacena projektem SLAWA. Cílem projektu, který získal podporu programu Evropské unie Kreativní Evropa, bylo slovanské autory překlady jejich pěti vybraných románů do angličtiny nebo portugalštiny představit nejen v jiných slovanských zemích, ale i šíře. Projektu se zúčastnili nejen renomovaní autoři, ale také špičkoví a velmi zkušení překladatelé.

Překlady vybraných románů jsou určeny nejširšímu okruhu čtenářů, kteří projevují zájem o současnou slovanskou literaturu. Projekt získal širokou a intenzivní propagaci, představen byl na třech kontinentech a na známých knižních veletrzích v Lipsku, Bělehradu, Londýnu a Praze.

Scroll to Top