Slawa

Europejski projekt tłumaczeniowy SLAWA – autorzy słowiańscy dla świata, współfinansowany w ramach unijnego programu Kreatywna Europa, jest dla Forum Kultur Słowiańskich poważnym krokiem naprzód w promocji literatury słowiańskiej. Pięć wybranych dzieł z serii 100 powieści słowiańskich, w ramach której zostały one przetłumaczone na inne języki słowiańskie, jest teraz dostępnych również w tłumaczeniach na język angielski i portugalski. Seria SLAWA daje czytelnikom na całym świecie niepowtarzalną okazję, aby lepiej poznać słowiańską duszę.

Objavljeniromani
„We współczesnym kanonie literatury europejskiej dziedzictwo literatury słowiańskiej jest mało znane i niedostatecznie reprezentowane, a co gorsza – bywa też całkowicie pomijane. Patrząc na regały książkowe, można odnieść wrażenie, że literatura słowiańska pozostała za murami i żelaznymi kurtynami, które kiedyś dzieliły Europę. Wspaniali europejscy autorzy zasługują na większą dostępność dla swoich czytelników, niezależnie od środowiska językowego, z którego pochodzą, siłę ich rynku literackiego lub talentu ich marketerów”

PARTNERZY

AUTORZY I TŁUMACZE

Drago Jančar

Posmehljivo poželenje
Drwiące żądze
Deseo debochado
Przełożyły: Thaís Caroline Schmitt Vrečko i Blažka Müller
Przekład na
 język portugalski.

“Przez tę szparę świata wszystko znikało w innych przestrzeniach pamięci: przemijające nadzieje i pragnienia, przemijające życia – jego matki, Anny, jego samego, wszystkich, wszystkich ludzi”

Anton Baláž

Tábor padlých žien
Obóz upadłych kobiet
The Camp of Fallen Women
Przełożył: Jonathan Gresty
Przekład na język angielski.

„Do wszystkich prac w obozie i poza nim upadłe kobiety mogą iść tylko w towarzystwie strażniczek. Kontakt z więźniami płci męskiej jest ograniczony do minimum i dozwolony tylko w czasie uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, gdy współpraca obu płci jest nieunikniona, na próbach teatralnych i podczas zbiorowej recytacji.”

Dimitar Bashevski

Bunar 
Studnia

The Well
Przełożyły: Ljubica Arsovska in Margaret (Peggy) Reid
Przekład na język angielski.

“W studniach jest coś okrutnego: to, co jest po drugiej stronie, jest zawsze ukryte. Nie da się zobaczyć ich wnętrza.”

Laslo Blašković

Madonin nakit
Klejnoty Madonny
Madonna’s Jewels
Przełożył: Randall A. Major
Przekład na język angielski

„Widząc, jak po dwóch godzinach wyczerpującego muzykowania nadal grają i śpiewają odprężeni, ba nawet uśmiechają się do siebie w odpowiedzi na zabawne gesty, rozmawiają wspólnym językiem, uzupełniając się nawzajem i promienieją cichym, ledwo zauważalnym szczęściem, zdałem sobie sprawę ze swojej okropnej, nieznośnej samotności. Rozejrzałem się po innych, siedzących ze mną przy jednym stole, którzy najwyraźniej doświadczali tego samego bólu. «Potrzebuję towarzystwa innych pisarzy tylko po to, żeby mieć z kim się napić» — pomyślałem i poparłem tę myśl gorzkim uśmiechem”

Jani Virk

Zadnja Sergijeva skušnjava
Ostatnia pokusa Sergija
The Last Temptation of Sergij
Przełożył: Tom Micheal Sidney Priestly
Przekład na język angielski.

“Odkąd wrócił do Słowenii, czuł się mniej więcej nieustannie tak, jak gdyby był zawieszony w paraliżującym i lepkim uczuciu, niezdolny do prawdziwego dotknięcia rzeczy.”

W CENTRUM UWAGI

Pierwszy przekład powieści

Pierwsza powieść słoweńska przetłumaczona bezpośrednio na język portugalski.

SLAWA w Azji

Po Europie i Ameryce Południowej prezentacja projektu SLAWA odbyła się także w Chinach (Pekin, 2016).

Targi Książki w Londynie

SLAWA na Targach Książki w Londynie.

W DRODZE

2015
Tournée po Brazylii: Rio de Janeiro, Sao Paolo, Tiradentes

Niemcy: Targi Lipskie (niem. Leipziger Messe)

2016
Słowacja: Biblioteka Uniwersytecka w Bratysławie

Wielka Brytania: Targi Książki w Londynie

Chiny: Międzynarodowe Targi Książki w Pekinie

POCZĄTKI

Pod patronatem Forum Kultur Słowiańskich ukazuje się seria książkowa 100 powieści słowiańskich – międzynarodowy projektem tłumaczeniowy, którego celem jest promocja współczesnych powieści słowiańskich powstałych po upadku Muru Berlińskiego. W 2015 i 2016 roku seria została uzupełniona o projekt SLAWA. Celem projektu, wspieranego przez Unię Europejską w ramach programu Kreatywna Europa, jest promocja pisarzy słowiańskich nie tylko w krajach słowiańskich, ale także za granicą, poprzez wydanie pięciu wybranych prac w przekładach na język angielski i portugalski. W projekcie wzięli udział nie tylko znani autorzy, ale także doświadczeni tłumacze najwyższego szczebla.

Tłumaczenia wybranych powieści przeznaczone były dla jak najszerszego kręgu czytelników pragnących poznać bliżej współczesną literaturę słowiańską. W ramach promocji projektu przeprowadzono zakrojoną na szeroką skalę kampanię, obejmującą prezentacje książek na trzech kontynentach, a także na wielu prestiżowych targach książki m.in. w Lipsku, Belgradzie, Londynie i Pradze.

Przewiń do góry