Slovanská záhrada

FSK v snahe o medzikultúrny dialóg slovanských kultúr s cieľom vzájomného spoznávania sa, pôsobenia a rešpektovania sa a v snahe o hľadanie možností a príležitostí väčšmi popularizovať slovanské literatúry navrhlo a uskutočnilo v spolupráci s novým partnerom – Knižným veľtrhom v Pule –, nový rozsiahly literárny program s názvom Slovanská záhrada (Slavenski đardin). Program je koncipovaný ako priestor, záhrada, na ktorej rastie slovanská literatúra a kultúra, predchnutá rozhovormi o súčasnej identite, estetike a sociálnych vzťahoch.

Program prináša:
“Myšlienkou, ktorá stála za vznikom Slovanskej záhrady, bolo to, aby sa z nej stala tradičná, stála a dôležitá súčasť veľtrhu. Hovorovým výrazom pre záhradu – đardin – chceme poukázať aj na špecifickosť istrijského regiónu, ktorý v rámci slovanského priestoru žije svoju multietnicitu.“
Magdalena Vodopija, riaditeľka knižného veľtrhu Sa(n)jam knjige u Istri

„Tešíme sa a zároveň sme hrdí na to, že sme spolu s našimi partnermi na tomto mimoriadnom mieste, kde sa stretávajú rôzne kultúry, kde sa stretáva slovanský a románsky svet a otvárajú sa nové obzory. Tu sme rozšírili hranice nášho projektu a vytvorili nový program.“
Andreja Rihter, riaditeľka Fóra slovanských kultúr

PARTNERI

PODUJATIA

Slovanská záhrada 2019

The programme of Slavic Garden 2019 featured three prominent Russian writers, as well as translators, experts, publishers, academics and other literary guests. This programme section included a reading corner dedicated to the FSK flagship project 100 Slavic Novels, four round-table discussions featuring book presentations, a photography exhibition by Slovenian photographer Jože Suhadolnik.

ROUND-TABLE DISCUSSIONS AND BOOK PRESENTATIONS

Well-attended sessions featured Russian authors Guzel Yakhina, Sergei Lebedev and Yevgeny Vodolazkin side by side with their Croatian translators and publishers. The moderator was Ivana Peruško Vindakijevič, Head of the Department of East Slavic Languages and Literatures at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb, who also took part in designing the programme. The evening panel discussion Forgiveness and/or the Past featured Guzel Yakhina, Slovenian-Austrian writer and this year’s recipient of the Austrian Art Prize Maja Haderlap.

PHOTO EXHIBITION

PREZENTÁCIA PROGRAMU A PODPÍSANIE DOHODY O SPOLUPRÁCI

SNÍVAM KNIHY/VEĽTRH KNIHY NA ISTRII

Knižný veľtrh v Pule s názvom „Sa(n)jam knjige u Istri“ (Snívam knihy/Veľtrh knihy na Istrii) je najprestížnejšou udalosťou svojho druhu v Chorvátsku a jedným z najdôležitejších podujatí v regióne. Vznikol v roku 1995 na základe odvážneho gesta nazvať malú knižnú výstavu „na konci sveta“, usporiadanú krátko po skončení vojny, 1. knižným veľtrhom na Istrii. Veľtrh čerpá svoju silu z ducha šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov a zo spomienok na rast nového mesta, urbánneho a tvorivého, ovplyvnený tvorivou silou vtedajších obyvateľov Puly a ich odvahou zmeniť svet na geografickej periférii.

Návrat hore