Rozpoczął pracę zespół projektowy FSK ds. Dziedzictwa

Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią odpowiednie ministerstwa krajów słowiańskich powołały członków zespołu projektowego FSK ds. dziedzictwa, który natychmiast przystąpił do pracy. Na pierwszym spotkaniu online, które odbyło się 10 listopada, członkowie zespołu dokonali przeglądu strategicznego planu ochrony dziedzictwa na następne pięć lat, po czym odbyły się dwustronne dyskusje na temat przyszłych działań, które zostaną uwzględnione w powyższym planie. Zaproponowano między innymi zaangażowanie bibliotek narodowych, przygotowanie i przeprowadzenie wirtualnego zapoznania się z dziedzictwem archeologicznym krajów słowiańskich, a następnie organizacja wirtualnych wycieczek po muzeach. Do planu strategicznego ochrony dziedzictwa na lata 2021 – 2026 zostaną dodane następujące punkty: stworzenie platformy cyfrowej reprezentującej dziedzictwo krajów słowiańskich oraz skoordynowana wymiana doświadczeń w zakresie nowych inicjatyw legislacyjnych w poszczególnych krajach.
Rozpoczęcie pracy zespołu projektowego FSK ds. dziedzictwa stanowi punkt zwrotny dla podalszej działalności w tym kierunku oraz impuls do rozważenia dodatkowych propozycji i aktualizacji powstającego planu strategicznego.

Więcej o tym TU!

Scroll to Top