Projektna grupa FSK-a za baštinu u punom pogonu

Uprkos pandemijskim okolnostima, nadležna ministarstva slovenskih zemalja imenovala su svoje članove Projektne grupe FSK-a za baštinu, koja je tako mogla započeti sa radom. Na prvom sastanku na daljinu (10. novembra) upoznali su se sa nacrtom petogodišnjeg strateškog plana za baštinu, a zatim su u bilateralnim razgovorima razgovarali o novim aktivnostima koje bi takođe trebalo uključiti u dokument. Između ostalog, predložili su uključivanje nacionalnih biblioteka, pripremu i provođenje virtuelnih obilazaka arheološkog nasljeđa u slovenskim zemljama, a zatim i virtuelnih obilazaka muzeja. U Strateški plan za baštinu 2021–2026. takođe bi trebalo uključiti uspostavu digitalne platforme za baštinu slovenskih zemalja i organizovanu razmjenu iskustava o novom zakonodavstvu u pojedinim zemljama.
Početak rada Projektne grupe FSK-a za baštinu dobar je vodič za dalji rad, kao i podsticaj za dodatne predloge i nadogradnju strateškog plana.

Scroll to Top