Проектната група за културно наследство на ФСК запретна ръкави

Въпреки пандемичната обстановка компетентните министерства в славянските страни определиха своите членове в проектната група за културно наследство на ФСК, давайки на групата зелена светлина да се заеме със своята работа. На първата си онлайн среща (на 10-и ноември) членовете се запознаха с проекта на стратегическия план за културното наследство за следващия петгодишен период и водиха двустранни дискусии относно новите дейности, които също така би трябвало да бъдат включени в плана. Наред с това бяха предложени включването на националните библиотеки, подготвянето и провеждането на виртуални обиколки на археологическото наследство в славянските страни, които да бъдат последвани и от виртуални музейни обиколки. В стратегическия план за културното наследство 2021 – 2026 г. предстои и включването и създаването на дигитална платформа за славянското културно наследство, както и координирания обмен на опит относно новите законодателства в отделните страни.
Срещата на проектната група за културно наследство е добро начало за нейната по-нататъшна работа и ще послужи като стимул за допълнителни предложения и по-нататъшно развитие на подготвяния стратегически план.

Scroll to Top