Пројектна група ФСК-а за баштину у пуном погону

Упркос пандемијским околностима, надлежна министарства словенских земаља именовала су своје чланове Пројектне групе ФСК-а за баштину, која је тако могла започети са радом. На првом састанку на даљину (10. новембра) упознали су се са нацртом петогодишњег стратешког плана за баштину, а затим су у билатералним разговорима разговарали о новим активностима које би такође требало укључити у документ. Између осталог, предложили су укључивање националних библиотека, припрему и провођење виртуелних обилазака археолошког наслеђа у словенским земљама, а затим и виртуелних обилазака музеја. У Стратешки план за баштину 2021–2026. такође би требало укључити успоставу дигиталне платформе за баштину словенских земаља и организовану размјену искустава о новом законодавству у појединим земљама.
Почетак рада Пројектне групе ФСК-а за баштину добар је водич за даљи рад, као и подстицај за додатне предлоге и надоградњу стратешког плана.

Scroll to Top